Datasikkerhed

New Version DSGVO (EU) 2016-679 (Status 28.04.2021)

PM-International’s Data Protection Declaration

Notes on data protection

Følgende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for det websted, der er tilgængeligt under www.pm-international.com

Beskyttelsen af dine personoplysninger og dit privatliv er vigtig for os.

Derfor vil vi gerne forklare nedenfor, hvordan PM-International opfylder dine og vores behov i forbindelse med dette. Vi ønsker at informere dig om de personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvordan vi beskytter dine oplysninger. Du vil også få mere at vide om, hvem vi deler disse oplysninger med, og hvordan dine data kan ændres. PM-Internationals privatlivspolitik er i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser i Federal Data Protection Act (BDSG), Telemedia Act og reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning (DSGVO (EU) 2016-679). Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvilke data der gemmes, og hvordan de bruges af PM-International.

 

Navn og kontaktoplysninger på de ansvarlige og deres eventuelle repræsentanter:

PM-International AG

An der Hofweide 17, D-67346 Speyer

Repræsenteret ved bestyrelsen: Lutz Bläcker, Patrick Bacher

Telephone +49 (0)6232 / 296 -0

Telefax +49 (0)6232 / 296 -100

info@pm-international.de

 

Data Protection Officer:

Dr. Raimund Abele, PM-International AG

datenschutz@pm-international.de

 

Formål, hvortil personoplysningerne vil blive behandlet:

Vi behandler dine data til følgende formål:

– Kontraktbehandling

– Kontakt (henvendelser via vores kontaktformular)

– Annonce

– Kvalitetskontrol

– Statistikker

Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af dine data sker på følgende retsgrundlag:

– Dit samtykke, Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO (EU) 2016-679.

– Opfyldelse af en kontrakt og forud kontraktmæssige foranstaltninger, Art. 6 para. 1, lit. b) DSGVO (EU) 2016-679.

– Legitime interesser, Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO (EU) 2016-679 (se nedenunder).

Legitime interesser

Under behandlingen af dine oplysninger forfølger vi følgende legitime interesser:

– Forbedring af vores tilbud

– Beskyttelse mod misbrug

– Statistik

– Direkte reklame

Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

Mens vi behandler dine data, samarbejder vi med følgende tjenesteudbydere, som også har adgang til dine data:

– Udbydere af webhosting

– Udbydere af sociale medieplatforme

– Reklamenetværk (for reklamer)

– Hvor det er relevant for betalings- og forsendelsesudbydere

– Udbydere af webanalyseværktøjer

Varighed, som personoplysningerne opbevares i:

Vi gemmer dine data

– Hvis du har givet samtykke til behandlingen, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage.

– Hvis vi har brug for dataene til at udføre en kontrakt, eller så længe kontraktforholdet med dig eksisterer, eller de lovbestemte opbevaringsperioder kører.

– Hvis vi bruger oplysningerne på baggrund af en legitim interesse, eller så længe din interesse i sletning eller anonymisering ikke er fremherskende.

 

Datakilder

Vi modtager dataene fra dig (inklusive via det udstyr, du bruger).

 

Dataoverførsel til tredjelande

Der er en dataoverførsel til tredjelande uden for EU. Dette sker på grundlag af lovligt planlagte kontraktlige ordninger, der har til formål at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af dine data, og som du kan se på efter anmodning.

 

Ret til information, herunder rettelse, annullering eller begrænsning af behandling eller en ret til indsigelse mod behandling, herunder retten til dataportabilitet:

Du har ret til

– At anmode om oplysninger om behandlingen af dine data.

– For at dine data skal rettes.

– At anmode om, at dine data blokeres eller slettes.

– At begrænse behandlingen.

– At gøre indsigelse mod behandlingen af dine data.

– At modtage dine data i et bærbart format og overføre dem til en tredjepart.

– At tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine data i fremtiden og

– At klage til de ansvarlige myndigheder om ulovlig databehandling. Den ansvarlige tilsynsmyndighed er Statskommissær for Databeskyttelse og informationsfrihed for Rhineland-Palatinate.

Kravet eller forpligtelsen til at levere data

For så vidt dette ikke udtrykkeligt er angivet i undersøgelsen, er levering af data ikke påkrævet eller obligatorisk.

Få mere at vide om databeskyttelse

 

Databehandling gennem tredjeparter

I det omfang PM-International videregiver data til tjenesteudbydere som en del af distributionsstyringen (såsom f.eks. pakketjenester, betalingstjenesteudbydere og andre), lukker PM-International således hver gang en ordrebehandlingskontrakt. Som et resultat er distributører forpligtet til databeskyttelse ikke kun ved lov, men også ved kontrakt med PM-International.

Personlige og transaktionsrelaterede data overføres til de” EU-standardkontraktbestemmelser”, der er fastlagt af Europa-Kommissionen.

 

Databeskyttelse for varer ordrer, personlige brugerprofiler

Med hensyn til bestilling af varer indsamler PM-International kundernes personoplysninger for at udføre og gennemføre ordren. Her indsamles, gemmes og bruges følgende data om kunden: navn, adresse, e-mail-adresse, fødselsdato, telefonnummer, betalingsoplysninger samt kontooplysninger i tilfælde af betaling ved bankoverførsel og om nødvendigt yderligere bankoplysninger for kreditkortbetalinger. De oplysninger, du giver her, bruges udelukkende til at lette bestillingsprocessen, til administrative formål og til intern analyse.

Vi indhenter oplysninger for at bekræft din adresse (tjek for overdragelsen) fra infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. Til dette formål leverer vi de nødvendige oplysninger (dit fulde navn, din adresse og om nødvendigt din fødselsdato) til det førnævnte firma. Dette firma vil bruge disse oplysninger i fremtiden til formål at bekræfte adresse eller identitetstest for andre virksomheder såvel som til de relevante scoringsapplikationer. Scoring beregner sandsynlighedsværdier for en bestemt fremtidig adfærd baseret på matematiske og statistiske teknikker og bruger de relevante data til dette formål.

For kreditmaksimum, sender vi også data til infoscore Consumer Data GmbH. infoscore Consumer Data GmbH er et forbruger rapporteringsbureau. Det driver en database, der gemmer kreditoplysninger om enkeltpersoner. På dette grundlag udsteder infoscore kreditcheck på deres kunder. Kunderne omfatter f.eks. kreditinstitutter, leasingselskaber, forsikringsselskaber, teleselskaber, tilgodehavender, rederier, engros- og detailvirksomheder samt andre virksomheder, der leverer eller leverer varer eller andre tjenester. I forbindelse med lovbestemmelser vil en del af dataene i databasen bl.a. blive brugt til levering til andre virksomhedsdatabaser, herunder til adresseformål.

 

Infoscore Consumer Data GmbH-databasen indeholder oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, betalingshistorik og ejerskabsstruktur for personer. Formålet med behandlingen af disse data er at give oplysninger om den pågældende persons kreditværdighed. Retsgrundlaget for behandling er Art. 6 para. 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679. Information om disse oplysninger kan kun gives, hvis en kunde har en legitim interesse i at kende disse oplysninger. Data, der overføres til stater uden for EU, skal ske på grundlag af de såkaldte “standardkontraktbestemmelser”.

Dataene opbevares, så længe den viden, der er opnået herfra, er nødvendig med henblik på opbevaring. Det er nødvendigt at vide, at dataene normalt gemmes i en periode på tre år. Efter udløb kontrolleres det, om opbevaring stadig er nødvendig, ellers slettes dataene til dagen. Efter afslutningen slettes dataene tre år efter registreringsdagen. Indtastninger i debitorernes fortegnelse slettes dagligt i overensstemmelse med  § 882e ZPO efter en periode på tre år til registreringsordrens dag.

Legitime interesser i artikel 6, stk. 1 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679 er: lånebeslutninger, indledning af forretningsaftaler, ejerskabsstruktur, efterspørgsel, kreditcheck, håndhævelsesoplysninger.

Du har ret til oplysninger om de data, der er gemt om din person hos infoscore Consumer Data GmbH. Hvis de data, der er gemt om dig, skulle være forkerte, har du ret til rettelse eller sletning. Hvis det ikke umiddelbart kan fastslås, om de data, der er gemt om dig, er forkerte eller rigtige, har du ret til tilbagekaldelse, indtil der er foretaget afklaring. Hvis dine data er ufuldstændige, kan du anmode om, at de udfyldes. Hvis du har givet dit samtykke til behandling af data, der er gemt hos infoscore Consumer Data GmbH, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke. Lovligheden af den behandling af data, der udføres på grundlag af dit samtykke til en mulig tilbagetrækning, påvirkes ikke af tilbagetrækningen.

Hvis du har indsigelser, anmodninger eller klager over databeskyttelsen, kan du til enhver tid kontakte infoscore Consumer Data GmbH data protection officer. De vil hjælpe dig hurtigt og med tillid til alle aspekter af databeskyttelse. Du kan også klage over infoscores behandling af data med den statskommissær, der er ansvarlig for databeskyttelse i din region.

De data, der er gemt om dig hos infoscore Consumer Data GmbH, kommer fra offentligt tilgængelige kilder, inkassofirmaer og deres kunder.

infoscore opretter en score værdi af dine data for at beskrive din kreditvurdering. Data om alder og køn, adresse og til tider detaljer om betalings erfaring er indarbejdet i score værdi. Disse data flyder med forskellig vægtning i beregningen af scoreværdien. infoscore-kunder bruger scoreværdierne som en hjælp til at udføre deres egne kreditbeslutninger.

 

Indsigelsesret:

Behandling af data lagret på infoscore Consumer Data GmbH opstår af tvingende grund fra kreditorerne og kreditbeskyttelse, som regelmæssigt opvejer dine interesser, rettigheder og friheder eller bruges til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav. Du kan kun gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af årsager, der stammer fra en bestemt situation, der involverer dig, og som kan bevises af dig. Hvis sådanne særlige grunde eksisterer og er bevist, vil dataene ikke længere blive behandlet. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data til reklame-og markedsføringsformål, vil dataene til disse formål ikke længere blive behandlet. infoscore Consumer Data GmbH er ansvarlig i henhold til Artikel 4 No. 7 EU-DSGVO (EU) 2016-679.

 

PM-International bruger dine oplysninger til følgende operationer:

At tilbyde muligheden for en individuel service samt optimal brug af vores hjemmeside ved hjælp af de oplysninger, der er gemt i din brugerprofil.

At sende individuelle tilbud og oplysninger til dig, som kunne være af personlig interesse. Du har selvfølgelig mulighed for at informere os om, at du ikke ønsker eller ikke længere ønsker, at sådanne tilbud eller oplysninger skal sendes til dig. Vi vil naturligvis respektere dine ønsker. Kontakt os via e-mail: datenschutz@pm-international.de

 

For at opfylde kontraktlige forpligtelser for levering af varer via eksterne agenter (Art. 6 para. 1 b DSGVO (EU) 2016-679), PM-International videregiver de nødvendige oplysninger (modtager, leveringsadresse og eventuelle autoriserede personer) til disse virksomheder samt til medlemmer af PM Group. PM-International udfører ikke adressemarketing. PM-International lukker kontrakter med alle eksterne tjenesteudbydere om ordrebehandlingen, som opfylder kravene i artiklerne 28, 29 DSGVO (EU) 2016-679.

 

Ved forsendelse af varer bruges den tyske serviceudbyderparcelLab GmbH fra München til at overtage forsendelsesmeddelelserne i retning af vores kunder og give dem forsendelsesstatus og sporingsnummer på deres forsendelse. Til dette formål, de personlige data, der kræves for at spore forsendelsen (navn, gade, postnummer, by, land, telefonnummer og e-mail, ordrenummer, varenummer og forsendelse antal) sendes til parcelLab i krypteret form. Dine data slettes automatisk af tjenesteudbyderen efter 90 dage.

 

Du kan finde mere information i parcellabs Privatlivspolitik: https://parcellab.com/datenschutz/

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en besked til “Afmeld her” i slutningen af pakkeoplysningerne. Efter tilbagekaldelse, vil vi slette de data, du har givet til dette formål, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til videre brug af dine data eller vi forbeholder os retten til at bruge dine data til andre formål, der er tilladt ved lov, og hvor vi informere dig i denne erklæring.

 

Dataene for hver kundes individuelle ordrer forbliver tilgængelige på den adgangskodebeskyttede brugerkonto for dette website for at muliggøre let genbestilling af de købte produkter. Kunden kan til enhver tid se og ændre lagerdataene samt den valgte adgangskode, der er gemt på deres konto – i afsnittet “Mine data” – på dette websted.

 

En kunde kan anmode om via mail, telefon eller e-mail til datenschutz@pm-international.de for deres kundekonto og alle relaterede data, der skal slettes til enhver tid. I dette tilfælde sletter PM-International alle kundedata med det samme, så længe det ikke er nødvendigt at behandle en købsordre, eller PM-International er forpligtet til at opbevare dem på grund af skatteregler (§ 147 AO) I begge tilfælde blokeres og slettes dataene så hurtigt som muligt.

 

Specielle versioner til distributører

 

I tilfælde af at du er distributør hos PM-International eller ønsker at være en, vi henviser til de formål, som dine personlige data vil blive behandlet til:

Vi behandler også dine data ud over de ovennævnte formål

  • Til udbetaling af provision.

Vi henviser også til ovennævnte for retsgrundlaget for behandlingen og de legitime interesser!

Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger:

Under behandlingen af dine data arbejder vi med ovennævnte modtagere af data (tjenesteudbydere). Derudover overfører vi dine data med det formål at opfylde kontraktlige forpligtelser til andre medlemmer af PM-gruppen.

 

Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på PM-International nyhedsbrevet, behandler PM-International de personlige data, som du har sendt til os for at informere dig om nyheder. Du accepterer, at et almindeligt nyhedsbrev sendes til din e-mail-adresse. Det kontrolleres på forhånd, at modtageren af den angivne e-mail-adresse accepterer at modtage nyhedsbrevet.

PM-International bruger en processor til at administrere adressedata og afsendelse af nyhedsbrevet. Tjenesteudbyderen har kun adgang til personlige oplysninger, der er nødvendige for at opfylde ordren. Adressedataene vil ikke blive brugt af tjenesteudbyderen eller PM-International til andre formål. PM-International lukker en ordrebehandlings kontrakt med tjenesteudbyderen, der opfylder kravene i artiklerne 28, 29 DSGVO (EU) 2016-679.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage til at modtage nyhedsbreve, kan du deaktivere nyhedsbrevfunktionen som distributør i det personlige område af din E-virksomhed. Alle andre kunder skal sende os en e-mail til følgende adresse: datenschutz@pm-international.de

 

Kontaktformular

Kontaktformularen på vores hjemmeside er en nem måde at hurtigt komme i kontakt med os. For at gøre det muligt at komme i kontakt, er nogle felter markeret som obligatoriske felter. Hvis du udfylder felterne og vælger “Send”, accepterer du, at dine data sendes til os via e-mail. Dataene gemmes ikke på webebserveren. Dataene gemmes hos os i 10 år og slettes derefter.

 

Automatisk lagring af adgangsdata

Procedurens adgangsdata gemmes automatisk i en logfil, hver gang en bruger får adgang til PM-Internationals websteder. Dette er generelle oplysninger, for eksempel den side, hvorfra filen blev anmodet om, navnet på den åbnede fil, dato og klokkeslæt, hvor oplysningerne blev anmodet om, mængden af transmitterede data, den anvendte protokol, specifikationerne sendt af webbrowseren og om nødvendigt operativsystemerne.

Denne generelle information er anonymiseret, og vil ikke blive gemt sammen med dine personlige data, der findes på PM-International og vil heller ikke blive ellers fusioneret med dine data. De indsamlede oplysninger vil kun blive brugt til statistiske formål og vil også blive brugt til at forbedre indholdet og funktionaliteten af hjemmesiden. En overførsel af disse data til tredjepart til andre ikke-kommercielle eller kommercielle formål vil ikke finde sted. Adgangsdataene i logfilen gemmes i højst 4 uger.

 

Cookies

Derudover bruger dette websted såkaldte cookies. En cookie er en tekstfil med et identifikationsnummer, som overføres og gemmes til brugerens computer ved brug af hjemmesiden sammen med de øvrige ønskede data. Filen vil være tilgængelig for senere adgang og bruges til godkendelse af brugeren.

Cookies er almindelige filer og ikke eksekverbar programmer, hvilket betyder, at der ikke er nogen risiko for din computer. Cookies indeholder ingen personlige data, så beskyttelsen af privatlivets fred garanteres. Afhængigt af browserens indstilling kan brugeren automatisk acceptere cookies. Denne indstilling kan ændres, og lagring af cookies deaktiveret eller justeres på en sådan måde, at brugeren vil blive underrettet, når en cookie vises. Men hvis brugen af cookies deaktiveres, er nogle af webstedets funktioner muligvis ikke tilgængelige eller kun tilgængelige i begrænset omfang.

For at bestemme brugeradfærd på PM-Internationals hjemmeside undersøger vi, hvordan brugeren er ankommet til vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles ved brug af cookies (se yderligere oplysninger under Web analyse nedenfor). Denne undersøgelse indsamler dog ikke person specifikke data (data, hvorigennem det er muligt at føre tilbage til din identitet). Gennem denne anonyme procedure er det ikke muligt at tildele en bestemt persons respektive brugeradfærd.

Vi bruger følgende Cookies på vores hjemmeside, navn (beskrivelse) og udløbstid:

GoogleAnalytics-Cookies: _ga (bruges til at skelne brugere) – udløbstid: 2 år

_gid (bruges til at skelne brugere) – udløbstid: 24 timer

_gat (bruges til at drosle anmodningshastighed) – udløbstid: 1 min

Telemetri-Cookies: ai_user (performance cookie til telemetri) – expire tid: 1 år

ai_session (session cookie til telemetri) – e .p. tid: 30 min

PHPSESSID: (sessionscookie, Hold styr på sessioner) – udløbstid: sessionstid

SERVERID: (session cookie, bruges til load-balancing) – udløbstid: sessionstid

TP: (bruges til at skelne registrerede brugere) – udløbstid: 1 år

Desuden har vi cookies til at foreslå, hvilket sprog og hvilket land der er bedst egnet til dit besøg. Dette er baseret på den URL, du bruger, og gemmer ikke personlige oplysninger:

wp-wpml_current_language (WPML cookie for the selected language) – Exp. time: 1 dag

language_preference_options (brugerdefineret cookie for nuværende sprog og land) – 365 dage

language_redirect (brugerdefineret cookie til info, hvis brugeren er blevet omdirigeret) – e .p. tid: 1 dag

Hvis du ikke ønsker, at din adgangsenhed genkendes via lagring af cookies, kan du indstille den browser, du brugte til at blokere cookies, slette dem fra harddisken eller advare dig, før en cookie gemmes. De fleste browsere har en mulighed, der begrænser lagring af cookies eller helt forhindrer det. Vi vil dog gerne påpege, at ikke alle funktioner på vores hjemmeside kan bruges fuldt ud i dette tilfælde.

Sociale netværk

Vi bruger plugins fra forskellige sociale netværk på vores hjemmesider.

Facebook

Denne hjemmeside bruger følgende sociale plugins fra det sociale netværk Facebook:

Del-knap

Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA og er tilgængelig under www.facebook.de .Disse Facebook Facebook plugins er markeret med en af de Facebook-logoer eller med udtrykket “Facebook Social Plugin”. En liste med udseendet og funktionerne for de enkelte plugins kan findes her: developers.facebook.com/docs/plugins. Når du ser en side på vores hjemmeside, som indeholder en social plugin, en direkte forbindelse til Facebook-servere er lavet fra den bro .ser, du bruger. Indholdet af det sociale plugin overføres fra Facebook direkte til din browser og indlejres i dens hjemmeside. Som følge heraf kan vi ikke påvirke mængden af data, som Facebook indsamler ved brug af sociale plugins, og vi kan kun informere dig om dette gennem den viden, vi har til rådighed: På grund af indlejring af sociale plugins informeres Facebook om de sider, du har set på vores hjemmeside, selv om du ikke er en registreret bruger af Facebook, eller er ikke logget ind på Facebook. Disse oplysninger sammen med din IP-adresse overføres og gemmes fra din browser til en Facebook server i USA. Som følge af oplysningerne fra Facebook gemmes kun en anonym IP-adresse for ikke-registrerede brugere i Tyskland. Hvis du er logget ind på Facebook, kan Facebook direkte tildele adgangen fra vores hjemmeside til din Facebook-konto. Facebook modtager oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside, uanset om du interagerer med de sociale plug-ins eller ej. Når du interagerer med sociale plug-ins, for eksempel ved at klikke på ikonet „Synes godt om“ eller efterlade en kommentar, overføres de relevante oplysninger fra din browser direkte og gemmes af Facebook. Oplysningerne offentliggøres også på Facebook og kan ses af dine Facebook-venner. Se venligst Facebooks privatlivspolitik, som kan findes under www.facebook.com/about/privacy for at se mere information om formålet og omfanget af de indsamlede data og dens videre behandling og brug af data af Facebook, herunder dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv. Hvis du er registreret bruger af Facebook, og ikke ønsker, at Facebook indsamler data om dig via vores hjemmeside eller at linke dine medlemsoplysninger gemt på Facebook, skal du logge ud af Facebook, før du besøger vores hjemmeside. Det er også muligt at blokere de sociale plug-ins med tilføjelser til din browser, såsom Facebook blocker, webgraph.com/resources/facebookblocker

Youtube

Plugins af Youtube.de/Youtube.com bruges på denne hjemmeside og drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Når en bruger besøger et websted, der indeholder et sådant plugin, forbinder deres browser direkte med YouTubes servere. Dermed informeres YouTube-serverne om de websteder, som brugeren har besøgt. Hvis du er logget ind som medlem af YouTube, tildeler YouTube disse oplysninger til platformene for dine respektive personlige konti. Når du bruger disse plugins, såsom at klikke på eller starte knapper på en video eller sende en kommentar, vil disse oplysninger blive tildelt til din YouTube-konto, som kun kan forhindres ved at logge ud, før du bruger plugin’et. Mere information kan findes under databeskyttelseserklæringen under www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Denne hjemmeside bruger knapperne på tjenesten Twitter, som leveres af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Disse plugins er for eksempel angivet med udtryk som „Tweet“ eller Twitter-logoet. Dette gør det muligt for personer at dele et indlæg eller en side fra dette websted på Twitter. Hvis en bruger besøger et websted, der indeholder en sådan knap, forbinder deres browser direkte til Twitters servere. Indholdet af Twitter-knapperne leveres direkte af Twitter til brugerens browser. Vi har derfor ingen effekt på mængden af data, som Twitter indsamler ved hjælp af dette plugin og kan kun informere brugeren via den viden, vi har til rådighed: Bagefter vil logdataene, såsom brugerens IP-adresse eller tidligere besøgte websteder, blive overført. Mere information kan findes under Twitter’s databeskyttelseserklæring twitter.com/privacy

XING

“XING share button” bruges på dette websiteebsted. Efter tilslutning til denne hjemmeside oprettes der via din browser forbindelse til servere på XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, (“XING”) hvor funktionerne i “XING delingsknappen” (især beregning/visning af tællerværdien) udføres. XING gemmer ikke personlige data om dig, når du får adgang til dette website. Frem for alt gemmer XING ingen IP-adresser. Der er heller ingen evalueringer af din brugsadfærd ved brug af cookies i forbindelse med “XING share button”. Du kan finde de mest opdaterede privatlivsoplysninger om “XING share button” og eventuelle yderligere oplysninger på dette website: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Plugins fra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende benævnt “LinkedIn“) er integreret på denne hjemmeside. LinkedIn-plugin’en kan genkendes af LinkedIn-logoet eller “deleknappen“ (“anbefalet“) på denne hjemmeside. Når du besøger denne hjemmeside, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og LinkedIn-serveren via plugin’et. Som følge heraf modtager LinkedIn oplysninger om, at du har besøgt denne hjemmeside ved hjælp af din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIn “Del knappen“, mens du er logget ind på din LinkedIn-konto, kan du linke indholdet på denne hjemmeside til din LinkedIn-profil. Som følge heraf kan LinkedIn knytte besøget på dette websted til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som webstedsoperatører ikke modtager oplysninger om indholdet i de overførte data eller deres anvendelse via LinkedIn. Oplysninger om dataindsamling (formål, omfang, videre behandling, brug) samt dine rettigheder og muligheder findes under LinkedIn’s databeskyttelses oplysninger. LinkedIn giver disse oplysninger under www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Web-analyse

Vi bruger – ligesom næsten alle webstedsoperatører – analyseværktøjer i form af sporingssoftware til at bestemme hyppigheden af brugen og antallet af brugere på vores hjemmeside.

Brug af analyseværktøjet „Google Analytics“

 

PM-International bruger tjenesten fra Google Analytics fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denne tjeneste giver en analyse af brugen af denne hjemmeside ved hjælp af cookies. Til dette formål overføres, gemmes og evalueres de oplysninger, der genereres af cookien, såsom din anonymiserede IP-adresse, på vegne af PM-International til en server af Google LLC i USA. Google Analytics er blevet udvidet med koden „GAT._anonymizeip ();“ på denne hjemmeside. Som følge heraf garanteres en anonym samling af IP-adresser. Din IP-adresse anonymiseres normalt ved at reducere din IP-adresse via Google LLC inden for Den Europæiske Union eller i andre underskrivere af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I undtagelsestilfælde overføres din IP-adresse til en server af Google LLC i USA og anonymiseres der. Din overførte IP-adresse vil ikke blive fusioneret med andre data fra Google LLC. Inden for rammerne af Google Analytics-annonceringsfunktionen vil remarketing og rapporter om resultater blive brugt i henhold til demografiske karakteristika og interesser. Disse procedurer tjener det formål at tilpasse reklame mere til individuelle brugers interesser ved hjælp af oplysninger om brugeradfærd. I forbindelse med remarketing kan tilpassede reklameforanstaltninger skiftes til andre websteder baseret på din surfing adfærd på PM-Internationals hjemmeside. Således kan reklamematerialerne indeholde produkter, som du tidligere har kigget på på PM-Internationals hjemmeside. Hvis du har accepteret, at din web- og appbrowser er forbundet med Google via din Google-konto, og at oplysningerne fra din Google-konto kan bruges til at tilpasse annoncer, bruger Google disse data til omfattende remarketing. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamlingen af dine data via Google Analytics. Følgende muligheder er tilgængelige for dig:

 

De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan dog forhindre brugen af cookies via de relevante browserindstillinger. I dette tilfælde kan mange funktioner på hjemmesiden ikke bruges. Indstillingerne skal udføres separat for hver browser, der bruges.
Du kan også forhindre, at indsamlingen og behandlingen af disse data af Google, LLC ved at downloade og installere den browser-ad-on, der er til rådighed under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Dette kan gøres alternativt eller i browsere på mobil enheder ved at klikke på følgende link:

 

En opt-out-cookie vil blive placeret på brugerens enhed til PM-Internationals internetsider med virkning for den aktuelt anvendte browser. Hvis cookies slettes i denne browser, skal linket klikkes på igen.

Du kan finde flere oplysninger om vilkårene for anvendelse og databeskyttelse i henhold til https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, http://www.google.com/analytics/terms/de.html ellerhttps://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Advarsel: Hvis du sletter dine cookies i din browser, kan selv den gemte opt-out-cookie slettes som følge heraf, og indsigelsen skal udføres igen på ovennævnte måde.

 

Microsoft insights

 

Vi bruger Microsoft application insights af telemetri grunde. Insights understøtter distribueret telemetri korrelation, som kan bruges til at registrere, hvilken komponent er ansvarlig for fejl eller forringelse af ydeevnen.

(Mere information kan findes under https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy)

Datasikkerhed

SSL (Secure Socket Layer) sikkerhed software, der bruges af PM-International er i øjeblikket en af de bedste tilgængelige teknologier.

Ved betaling af de respektive tjenester har du mulighed for at vælge forskellige betalingsmuligheder. Betalingsoplysningerne for hver variant er krypteret til transmission. Således kan du være sikker på, at dine data ikke kan læses af en tredjepart. Denne overførsel er endnu sikrere end at overføre dine personlige data over telefonen.

Mere end titusinder af kunder har hidtil købt online hos PM-International i Tyskland. Som følge heraf behøver du ikke bekymre dig om din sikkerhed, når du bruger PM-Internationals hjemmeside. Alt muligt gøres for at beskytte dine data gennem den teknologi, der bruges af PM-International.

Hos PM-International er sikkerhed ikke kun noget at gøre med beskyttelsen af dine data for de betalingsmetoder, du vælger. PM-International gør alt for at sikre, at dine ordredokumenter, varer eller andre dokumenter ankommer til det nøjagtige tidspunkt, vi har givet dig.

Status: 28.04.2021

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores hjemmeside. FORTROLIGHEDSPOLITIK