Tietoturva

New Version DSGVO (EU) 2016-679 (Status 28.04.2021)

 

PM-Internationalin tietosuojailmoitus

 

Tietosuojaa koskevat ilmoitukset

Seuraavat tietosuojalausekkeet koskevat verkkosivua www.pm-international.com

Henkilötietojesi suojeleminen ja yksityisyytesi ovat meille tärkeitä.

Tästä syystä haluamme kertoa sinulle, miten PM-International täyttää teidän ja meidän tarpeemme tässä asiassa. Kerromme sinulle keräämistämme henkilötiedoista, miten käytämme niitä ja miten suojaamme tietojasi. Saat myös tietää, kenen kanssa jaamme nämä tiedot ja miten tietojasi voidaan muuttaa. PM-Internationalin tietosuojakäytäntö on Saksan tietosuojalain (BDSG), Telemedialain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR)(EU) 2016-679) säännösten mukainen. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä tietoja PM-International tallentaa ja miten niitä käytetään.

Vastuuhenkilöiden ja heidän mahdollisten edustajiensa nimet ja yhteystiedot:

PM-International AG

An der Hofweide 17, D-67346 Speyer

Hallituksen edustajina: Patrick Bacher, Sven Palla

Puhelinnumero: +49 (0)6232 / 296 -0

Faksi +49 (0)6232 / 296-100

info@pm-international.de

Tietosuojavastaava:

Tri Raimund Abele, PM-International AG

datenschutz@pm-international.de

Miksi henkilötietojasi käsitellään:

Käsittelemme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

– sopimusten käsittelyyn

– yhteydenottoon (tiedustelut yhteydenottolomakkeellamme)

– mainostamiseen

– laadunvalvontaan

– tilastoihin

 

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojesi käsittely suoritetaan täysin lain puitteissa:

– suostumuksesi, artikla kohta 6 1 kohdan a alakohta

– sopimuksen täytäntöön paneminen ja sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta

– oikeutettu etu, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (ks. alla).

 

Oikeutettu etu

Toteutamme seuraavia oikeutettuja etuja käsitellessämme henkilötietojasi:

tarjontamme kehittäminen

väärinkäytösten torjuminen

– tilastoihin

suoramarkkinointi

 

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä teemme yhteistyötä seuraavien palveluntarjoajien kanssa, jotka saavat pääsyn tietoihisi:

verkkoisännöintipalvelujen tarjoajat

sosiaalisen median alustojen tarjoajat

markkinointiverkostot (mainontatarkoituksessa)

maksu- ja toimituspalvelujen tarjoajat soveltuvin osin

verkkoanalytiikkapalvelujen tarjoajat

 

 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasiSäilytämme henkilötietojasi

jos tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, enintään siihen saakka, kunnes peruutat suostumuksesi

jos tarvitsemme tietoja sopimuksen täytäntöön panemiseksi, enintään niin kauan kuin kanssasi tehty sopimus on voimassa tai kunnes lakisääteinen säilytysaika umpeutuu

jos tietojen käyttö perustuu oikeutettuun etuumme, enintään siihen asti, kunnes sinun tietojen poistamista tai anonymisointia koskeva etusi ylittää meidän oikeutetun etumme.

Henkilötietojen lähteet

Saamme henkilötietosi sinulta (ja käyttämistäsi laitteista).

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Tietoja siirretään kolmansiin maihin Euroopan unionin ulkopuolelle. Se tapahtuu lakisääteisten sopimusjärjestelyjen nojalla, joiden tarkoituksena on varmistaa henkilötietojesi asianmukainen suojaaminen ja joihin voit pyynnöstä tutustua

Oikeus saada tietoja, mukaan lukien oikeus tietojen oikaisemiseen, käsittelyn peruuttamiseen ja rajoittamiseen, oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus

pyytää tietoja henkilötietojesi käsittelystä

pyytää tietojesi oikaisemista

pyytää tietojesi käsittelyn keskeyttämistä ja tietojesi poistamista

rajoittaa tietojesi käsittelyä

vastustaa tietojesi käsittelyä

saada tietosi siirrettävässä muodossa ja siirtää ne kolmannen osapuolen haltuun

peruuttaa suostumuksesi tietojen tulevaa käsittelyä varten

valittaa tietojesi lainvastaisesta käsittelystä toimivaltaisille viranomaisille Toimivaltainen viranomainen on Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltion tietosuojaviranomainen

Henkilötietojen antamista koskeva vaatimus tai velvollisuus

Jos tietojen keräämisen yhteydessä ei erikseen muuta mainita, henkilötietojen antaminen ei ole vaadittua tai pakollista

Lisätietoja tietosuojasta

Kolmansien osapuolten suorittama henkilötietojen käsittely

Silloin kun PM-International välittää henkilötietoja palveluntarjoajille toimitusten hallinnan yhteydessä (esim. rahtipalvelut, maksupalveluiden tarjoajat), se tekee palveluntarjoajan kanssa jokaisella kerralla tilauksenkäsittelysopimuksen. Siten jälleenmyyjiä koskevat lakisääteisten tietosuojavelvoitteiden lisäksi myös PM-Internationalin kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset velvoitteet.

Henkilötietoja ja tapahtumia koskevien tietojen siirtämiseen sovelletaan Euroopan komission laatimia vakiosopimuslausekkeita

Tietosuoja tuotetilausten ja henkilökohtaisten käyttäjäprofiilien yhteydessä

Tuotetilausten yhteydessä PM-International kerää asiakkaiden henkilötietoja tilauksen käsittelemistä ja toimittamista varten. Tässä tarkoituksessa kerätään, säilytetään ja käytetään seuraavia asiakkaiden henkilötietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, puhelinnumero, maksutiedot ja tilisiirtomaksun yhteydessä pankkiyhteystiedot sekä tarvittaessa luottokorttimaksujen käsittelemiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Annettavia henkilötietoja käytetään ainoastaan tilausprosessin helpottamiseen, hallinnollisiin tarkoituksiin ja sisäisiin analyyseihin

Varmennamme ilmoittamasi toimitusosoitteen toimituksen teknisen toteuttamisen varmistamiseksi infoscore Consumer Data GmbH:ltä, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Saksa Välitämme kyseiselle yritykselle tätä varten tarvittavat henkilötietosi (nimesi, osoitteesi ja tarvittaessa myös syntymäaikasi). Yritys käyttää tietoja myös tulevaisuudessa osoitteen varmentamiseen, henkilöllisyyden varmentamiseen muiden yritysten toimeksiannosta sekä tiettyihin pisteytystoimintoihin. Pisteytyksessä lasketaan matemaattisten ja tilastollisten mallien perusteella ja eräiden henkilötietojen avulla todennäköisyyksiä tietylle tulevalle käyttäytymiselle.

Välitämme infoscore Consumer Data GmbH:lle henkilötietoja myös luottokelpoisuuden tarkistamista varten. Infoscore Consumer Data GmbH on kuluttajatietoja välittävä yritys. Se tallentaa hallinnoimaansa tietokantaan henkilöiden luottotietoja Asiakkaidensa toimeksiannosta tapahtuvaa luottotietojen tarkistamista varten. Yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi luottolaitokset, leasingyhtiöt, vakuutusyhtiöt, televiestintäyhtiöt, perintäyhtiöt, rahtipalvelujen tarjoajat, tukku- ja vähittäiskaupan alan liikkeet sekä muut yritykset, jotka toimittavat ja tarjoavat tavaroita tai palveluita. Osaa yrityksen tietokannassa olevista luovutetaan lainmukaisesti esimerkiksi muiden yritysten tietokantoihin esimerkiksi markkinointitarkoituksissa käytettäväksi.

Infoscore Consumer Data GmbH:n tietokantaan tallennettavia tietoja ovat nimet, osoitteet, syntymäajat, sähköpostiosoitteet, maksukäyttäytyminen ja tiedot omistussuhteista. Näiden tietojen käsittelyn tarkoitus on tietojen saaminen henkilön luottokelpoisuudesta. Käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Voit saada tietoja näistä tiedoista ainoastaan, jos sinulla on oikeutettu etu niiden saamiseen Henkilötietojen siirtämiseen kolmansiin maihin EU:n ulkopuolelle sovelletaan niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on niistä saatavan hyödyn perusteella perusteltua Tavallisesti henkilötietojen säilytysaika on kolme vuotta. Sen jälkeen tarkistetaan, onko tietojen säilyttäminen edelleen välttämätöntä, ja jos ei, tiedot poistetaan viipymättä. Jos henkilötietojen säilyttämisen perusteena on jonkin asian käsittelyn loppuun saattaminen, tiedot poistetaan kolmen vuoden kuluttua asian loppuun saattamisesta Velallisluettelon kirjauksia poistetaan päivittäin Saksan liittotasavallan siviiliprosessilain (ZPO) 882 §:n mukaisesti kolmen vuoden kuluttua rekisterimerkintäpyynnön tekemisestä.

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisia oikeutettuja etuja ovat lainapäätökset, liiketoimien valmistelu, omistusrakenne, vaatimukset, luottokelpoisuustarkistukset sekä määräysten täytäntöönpanoa koskevat tiedot.

Sinulla on oikeus saada tietoa infoscore Consumer Data GmbH:n säilyttämistä henkilötiedoistasi Jos henkilötietosi ovat epätäsmällisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisemista tai poistamista. Jos säilytettävien henkilötietojesi täsmällisyyttä ei välittömästi voida todeta, voit pyytää niiden käsittelyn keskeyttämistä asian selvittämiseen asti. Jos henkilötietosi ovat puutteellisia, voit pyytää niiden täydentämistä Jos olet antanut suostumuksesi infoscore Consumer Data GmbH:n säilyttämien henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen mahdollinen peruuttaminen ei vaikuta henkilötietojesi aiemman käsittelyn lainmukaisuuteen

Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, esittää sitä koskevia pyyntöjä tai tehdä sitä koskevan valituksen, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä infoscore Consumer Data GmbH:n tietosuojavastaavaan Hän vastaa tietosuojaa koskevaan yhteydenottoosi nopeasti ja luottamuksellisesti. Voit myös valittaa infoscoren harjoittamasta henkilötietojesi käsittelystä toimivaltaiselle osavaltion tietosuojaviranomaiselle

Infoscore Consumer Data GmbH:n säilyttämät henkilötietosi ovat peräisin julkisista lähteistä sekä perintäyhtiöiltä ja niiden asiakkailta

Infoscore pisteyttää luottokelpoisuutesi henkilötietojesi perusteella. Pisteytyksessä otetaan huomioon ikä, sukupuoli, osoite ja mahdollisesti myös maksukäyttäytyminen Niitä painotetaan pisteytyksessä eri tavoin. Infoscoren asiakkaat käyttävät pisteytystä apunaan omia luotonantopäätöksiä tehdessään

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Infoscore Consumer Data GmbH:n säilyttämiä henkilötietoja käsitellään pakottavista syistä velkojien ja saatavien suojaamiseksi. Se on usein painavampi peruste kuin sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi. Tietoja käytetään myös oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä vain henkilökohtaisen erityisen tilanteen perusteella, ja sinun on pystyttävä osoittamaan sellaisen olemassaolo. Jos tällainen erityinen syy on todistettavasti olemassa, henkilötietojesi käsittelyä ei enää jatketa. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä mainonta- ja markkinointitarkoituksessa, niitä ei enää käsitellä kyseisessä tarkoituksessa. Infoscore Consumer Data GmbH on tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä

Infoscore Consumer Data GmbH on tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä

Yksilöllisen palvelun tarjoaminen sekä verkkosivustomme käytön optimointi käyttäjäprofiilisi tallennettujen tietojen avulla

Yksilöllisten ja sinua erityisesti kiinnostavien tarjousten ja tietojen lähettäminen. Voit milloin tahansa ilmoittaa meille, jos et enää halua saada meiltä tällaisia tarjouksia tai tietoja Kunnioitamme tietenkin toivettasi Ilmoita asiasta lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen datenschutz@pm-international.de

PM-International välittää ulkopuolisten toimittajien avulla tapahtuvien tuotetoimitusten yhteydessä (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) kyseisille toimittajille sekä PM-konserniin kuuluville yrityksille tarpeellisia henkilötietoja (lähetyksen vastaanottaja, toimitusosoite ja mahdolliset valtuutetut vastaanottajat) sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi PM-International ei myy osoitetietoja. PM-International tekee kaikkien ulkoisten palveluntarjoajien kanssa toimeksiantosopimukset, jotka ovat tietosuoja-asetuksen 28 ja 29 artiklan vaatimusten mukaisia.

Tilausten lähetyksen yhteydessä saksalainen palveluntarjoaja parcelLab GmbH, München, välittää lähetysilmoitukset asiakkaillemme ja ilmoittaa heille lähetyksen käsittelytilan ja seurantatunnuksen Tässä tarkoituksessa parcelLabille välitetään salatussa muodossa lähetyksen seuraamiseen tarvittavat tiedot (vastaanottajan nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tilausnumero, tuotenumero ja lähetystunnus). Palveluntarjoaja poistaa henkilötietosi automaattisesti 90 päivän kuluttua

Lisätietoja parcelLabin tietosuojakäytännöstä on englanniksi osoitteessa https://parcellab.com/privacy-policy/.

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia lähetystietoviestin lopussa olevan tilauksen peruutuslinkin (unsubscribe here) kautta avautuvaan osoitteeseen. Suostumuksesi peruuttamisen jälkeen poistamme kyseistä tarkoitusta varten antamasi henkilötiedot, paitsi jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi henkilötietojesi käytön jatkamiseen taikka jos pidätämme oikeuden käyttää tietojasi muussa lainmukaisessa tarkoituksessa, josta kerromme tässä tietosuojaselosteessa.

Asiakkaiden yksittäisiä tilauksia koskevat tiedot pysyvät käytettävissä tämän verkkosivuston salasanasuojatulla käyttäjätilillä. Tämän tarkoituksena on ostettujen tuotteiden uusintatilausten helpottaminen. Asiakas voi milloin tahansa katsella ja muokata käyttäjätilinsä perustietoja sekä salasanaa tämän verkkosivuston Omat tiedot -osiossa.

Asiakas voi milloin tahansa pyytää käyttäjätilinsä ja kaikkien siihen liittyvien tietojen poistamista kirjeitse, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen datenschutz@pm-international.de Tällöin PM-International poistaa kaikki asiakastiedot viipymättä, jos niitä ei tarvita ostotilauksen käsittelyyn tai jos PM-Internationalia ei vaadita säilyttämään tietoja verotuksellisista syistä (Saksan veroasetuksen [AO] 147 §). Jos tietojen poistaminen saman tien ei ole mahdollista, niiden käsittely keskeytetään, ja tiedot poistetaan mahdollisimman pian

Jälleenmyyjien henkilötietojen käsittely

Tämä osio koskee PM-Internationalin jälleenmyyjien ja jälleenmyyjiksi pyrkivien henkilöiden henkilötietojen käsittelytarkoituksia

Edellä mainittujen tarkoitusten lisäksi käsittelemme henkilötietojasi myös

  • Provisioiden maksamista varten

Provisioiden maksamista varten

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Teemme henkilötietojesi käsittelyssä yhteistyötä edellä mainittujen tietojen vastaanottajien (palveluntarjoajien) kanssa Lisäksi välitämme henkilötietojasi sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten muille PM-konserniin kuuluville yrityksille.

Uutiskirje

Jos olet tilannut PM-Internationalin uutiskirjeen, PM-International käsittelee meille antamiasi henkilötietoja, jotta voimme tiedottaa sinulle ajankohtaisista asioista. Olet antanut suostumuksesi siihen, että uutiskirje lähetetään säännöllisesti sähköpostiosoitteeseesi. Tarkistamme etukäteen, että ilmoittamasi sähköpostiosoitteen haltija suostuu ottamaan meiltä vastaan uutiskirjeitä

PM-International käyttää osoitetietojen käsittelyyn ja uutiskirjeiden lähettämiseen ulkopuolista tietojenkäsittelijää Kyseisellä palveluntarjoajalla on pääsy ainoastaan saamansa toimeksiannon täyttämisen kannalta tarpeellisiin henkilötietoihin Palveluntarjoaja tai PM-International ei käytä osoitetietoja muihin tarkoituksiin PM-International tekee palveluntarjoajan kanssa toimeksiantosopimuksen, joka on tietosuoja-asetuksen 28 ja 29 artiklan vaatimusten mukainen

Jos haluat peruuttaa suostumuksesi uutiskirjeiden vastaanottamiseen, voit poistaa uutiskirjeen tilausvalinnan omista tiedoistasi E-business-alustalla, jos olet jälleenmyyjämme. Jos et ole jälleenmyyjä, ilmoita peruutuksesta lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen datenschutz@pm-international.de

Yhteydenottolomake

Verkkosivustossamme oleva yhteydenottolomake on helppo tapa saada meihin yhteys nopeasti. Jotta voisimme vastata yhteydenottopyyntöösi, osa lomakkeen kentistä on merkitty pakollisiksi. Täyttämällä kentät ja lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että henkilötietojasi välitetään meille sähköpostitse Tietoja ei tallenneta verkkosivuston palvelimelle Säilytämme tiedot 10 vuotta ja poistamme ne sitten

Käyttötietojen automaattinen tallentaminen

Käyttötietoja tallennetaan lokitiedostoon automaattisesti aina, kun käyttäjä siirtyy PM-Internationalin verkkosivustoon Tallennettavat tiedot ovat yleisluontoisia tietoja, kuten se, miltä sivulta tiedostopyyntö tehtiin, avatun tiedoston nimi, pyynnön esittämisajankohta, siirretyn tiedon määrä, käytetty protokolla, verkkoselaimen asetukset ja tarvittaessa käyttöjärjestelmän tiedot.

Nämä yleisluonteiset tiedot anonymisoidaan, joten niitä ei tallenneta PM-Internationalin hallussa olevien henkilötietojesi yhteyteen tai muutenkaan yhdistetä tietoihisi. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan tilastointitarkoituksiin sekä verkkosivuston sisältöjen ja toimivuuden kehittämiseen Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille muissa ei-kaupallisissa tarkoituksissa Lokitiedostoon tallentuneita käyttötietoja säilytetään enintään 4 viikkoa.

Evästeet

Tässä verkkosivustossa käytetään myös niin sanottuja evästeitä Eväste on tekstitiedosto, jossa on tunnistenumero, joka lähetetään ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle yhdessä muiden pyydettyjen tietojen kanssa, kun verkkosivustoa käytetään. Tiedosto on käytettävissä myöhempää käyttöä varten ja sitä käytetään käyttäjän todennukseen.

Evästeet ovat tavallisia tiedostoja eivätkä suoritettavia ohjelmia, mikä tarkoittaa, että tietokoneesi ei altistu vaaralle. Evästeet eivät sisällä mitään henkilötietoja, joten yksityisyyden suoja on taattu. Selaimen asetuksesta riippuen käyttäjä voi automaattisesti hyväksyä evästeet. Tätä asetusta voidaan muuttaa ja evästeiden tallentaminen voidaan poistaa käytöstä tai säätää siten, että käyttäjälle ilmoitetaan, kun eväste tulee näkyviin. Jos evästeiden käyttö kuitenkin poistetaan käytöstä, jotkin verkkosivuston ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tai ne ovat käytettävissä vain rajoitetusti.

PM-Internationalin verkkosivuston käyttäjän käyttäytymisen selvittämiseksi tutkimme, miten käyttäjä on saapunut verkkosivuillemme. Näitä tietoja kerätään evästeiden avulla (lisätietoja on alla Verkkoanalytiikka-osiossa). Tämä tutkimus ei kuitenkaan kerää mitään henkilökohtaista dataa (tietoja, joiden kautta on mahdollista johtaa takaisin henkilöllisyyteesi). Tämän nimettömän menettelyn avulla ei ole mahdollista määrittää tietyn henkilön käyttäjän käyttäytymistä.

Käytämme verkkosivustollamme seuraavia evästeitä: nimeä ja vanhenemisaikaa:

GoogleAnalytics-Cookies: _ga (used to distinguish users) – Expiration time: 2 years

_gid (used to distinguish users) – Expiration time: 24 hours

_gat (used to throttle request rate) – Expiration time: 1 min

Telemetry-Cookies: ai_user (performance cookie for telemetry) – Exp. time: 1 year

ai_session (session cookie for telemetry) – Exp. time: 30 min

PHPSESSID: (session cookie, keep track on sessions) – Expiration time: session time

SERVERID: (session cookie, used for load-balancing) – Expiration time: session time

TP: (used to distinguish registered users) – Expiration time: 1 year

Lisäksi meillä on evästeitä, joiden avulla voimme ehdottaa, mikä kieli ja maa sopii parhaiten sinulle. Tämä perustuu käyttämääsi URL-osoitteeseen eikä tallenna henkilökohtaisia tietojasi:

wp-wpml_current_language (WPML cookie for the selected language) – Exp. time: 1 day

language_preference_options (custom cookie for current language and country) – 365 days

language_redirect (custom cookie for info if the user has been redirected) – Exp. time: 1 day

Jos et halua, että käyttölaite tunnistetaan evästeiden tallentamisen kautta, voit asettaa selaimen estämään evästeet, poistaa ne kiintolevyltä tai varoittaa sinua ennen evästeen tallentamista. Useimmissa selaimissa on vaihtoehto, joka rajoittaa evästeiden tallentamista tai estää sen kokonaan. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa kaikkia verkkosivustomme ominaisuuksia ei voida käyttää täydessä laajuudessaan.

Sosiaaliset mediat

Käytämme sivustoillamme eri sosiaalisten medoiden liitännäisiä.

Facebook

Tämä sivusto käyttää Facebookin seuraavia sosiaalisen median lisäosia:

Jaa-painike

Facebookia ylläpitää Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ja se on saatavilla osoitteessa www.facebook.com. Nämä yksittäiset sosiaaliset liitännäiset on merkitty jollakin Facebookin logoista tai lauseella ”Facebook Social Plugin”. Luettelo yksittäisten laajennusten ulkoasusta ja toiminnoista löytyy täältä: developers.facebook.com/docs/plugins. Kun katsot verkkosivuillamme olevaa sivua, joka sisältää sosiaalisen median laajennuksen, suora yhteys Facebook-palvelimiin on tehty käyttämästäsi selaimesta. Sosiaalisen median liitännäisen sisältö välitetään Facebookista suoraan selaimellesi ja upotetaan sen verkkosivuille. Tämän seurauksena emme voi vaikuttaa Facebookin keräämien tietojen määrään sosiaalisten liitännäisten avulla, ja voimme vain ilmoittaa tästä sinulle käytettävissä olevan tiedon kautta: sosiaalisten liitännäisten upottamisen vuoksi Facebookille ilmoitetaan sivuista, joita olet katsonut sivuillamme, vaikka et ole rekisteröity Facebook-käyttäjä, tai et ole kirjautunut Facebookiin. Nämä tiedot sekä IP-osoitteesi lähetetään ja tallennetaan selaimestasi Facebookin palvelimelle Yhdysvalloissa. Facebookin tietojen seurauksena Saksassa rekisteröimättömille käyttäjille tallennetaan vain nimetön IP-osoite. Jos olet kirjautunut Facebookiin, Facebook voi suoraan kohdistaa verkkosivustomme pääsyn Facebook-tilillesi. Facebook saa tietoa vierailustasi verkkosivuillamme riippumatta siitä, oletko vuorovaikutuksessa sosiaalisen median laajennusten kanssa. Kun olet vuorovaikutuksessa sosiaalisten laajennusten kanssa, esimerkiksi klikkaamalla ”Tykkää” -kuvaketta tai jättämällä kommentin, selaimen asiaankuuluvat tiedot lähetetään suoraan Facebookiin ja tallennetaan Facebookiin. Tiedot julkaistaan myös Facebookissa ja ne ovat Facebook-kavereidesi nähtävissä. Katso Facebookin tietosuojakäytäntö, joka löytyy osoitteesta www.facebook.com/about/privacy. Saat lisätietoja kerättyjen tietojen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä niiden jatkokäsittelystä ja käytöstä Facebookin toimesta, mukaan lukien oikeutesi ja vaihtoehtosi yksityisyyttäsi suojataksesi. Jos olet rekisteröitynyt Facebookin käyttäjä, etkä halua Facebookin keräävän tietoja sinusta verkkosivustomme kautta tai linkittävän Facebookiin tallennettuja jäsentietojasi, sinun on kirjauduttava ulos Facebookista ennen kuin vierailet verkkosivustollamme. On myös mahdollista estää sosiaalisen median laajennukset selaimesi lisäosilla, kuten Facebook-esto, webgraph.com/resources/facebookblocker

Youtube

Youtube.comin laajennuksia käytetään tällä sivustolla, ja niitä hallinnoi YouTubeYoutube.com, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla, joka sisältää tällaisen laajennuksen, hänen selaimensa muodostaa yhteyden suoraan YouTuben palvelimiin. Tämän kautta YouTube-palvelimille ilmoitetaan verkkosivustot, joilla käyttäjä on vieraillut. Jos olet kirjautunut sisään YouTuben jäsenenä, YouTube määrittää nämä tiedot omien tiliesi alustoille. Kun käytät näitä laajennuksia, kuten videon napsautus/käynnistyspainikkeita tai kommentin lähettämistä, nämä tiedot liitetään YouTube-tilillesi, mikä voidaan estää vain kirjautumalla ulos ennen liitännäisen käyttöä. Lisätietoja löytyy tietosuojailmoituksen alta osoitteesta https://policies.google.com/privacy

Twitter

Tämä sivusto käyttää Twitter-palvelun painikkeita, joita tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Nämä liitännäiset on esimerkiksi merkitty termeillä, kuten ”Tweet” tai Twitter-logo. Näin ihmiset voivat jakaa viestin tai sivun tältä verkkosivustolta Twitterissä. Jos käyttäjä vierailee verkkosivustolla, joka sisältää tällaisen painikkeen, hänen selaimensa muodostaa yhteyden suoraan Twitterin palvelimiin. Twitter-painikkeiden sisältö toimitetaan suoraan Twitterin kautta käyttäjän selaimeen. Meillä ei siis ole mitään vaikutusta datan määrään, jonka Twitter kerää tämän liitännäisen avulla ja voimme vain ilmoittaa käyttäjälle saatavillamme olevan tiedon kautta: jälkikäteen lokitiedot, kuten käyttäjän IP-osoite tai aiemmat vieraillut sivustot, lähetetään. Lisätietoja Twitterin tietosuojailmoituksesta löytyy osoitteesta twitter.com/privacy

XING

“Xing Jaa-painiketta” käytetään tällä sivustolla. Kun olet yhdistänyt tähän sivustoon, sivusto luo yhteyden Xing AG: n palvelimiin, dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg (“XING”) selaimesi kautta, jossa suoritetaan “Xing-jakopainikkeen” toiminnot (erityisesti laskurin arvon laskeminen/näyttäminen). XING ei tallenna henkilötietojasi, kun käytät tätä verkkosivustoa. Ennen kaikkea XING ei tallenna IP-osoitteita. “Xing share-painikkeen”yhteydessä olevien evästeiden avulla ei myöskään seurata internetkäytöstäsi. Voit löytää ajantasaisimmat tietosuojatiedot “Xing share-painikkeesta” ja kaikista lisätiedoista tältä verkkosivustolta.: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Liitännäisiä LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat (jäljempänä ”LinkedIn”) on integroitu tälle verkkosivustolle. LinkedIn-liitännäisen tunnistaa LinkedIn-logosta tai tämän verkkosivuston jako-painikkeesta (”suositeltu”). Kun vierailet tällä verkkosivustolla, selaimesi ja LinkedIn-palvelimen välille muodostetaan suora yhteys liitännäisen kautta. Tämän seurauksena LinkedIn saa tiedot, että olet vieraillut tällä verkkosivustolla käyttämällä IP-osoittettasi. Jos napsautat LinkedIn ”jaa” -painiketta, kun olet kirjautuneena LinkedIn-tilillesi, voit linkittää tämän sivuston sisällön LinkedIn-profiiliisi. Tämän seurauksena LinkedIn voi liittää tämän verkkosivuston vierailun käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että verkkosivuston operaattoreina emme saa tietoja lähetetyn datan sisällöstä tai niiden käytöstä LinkedInin kautta. Tiedot tiedonkeruuseen (tarkoitus, laajuus, jatkokäsittely, käyttö) sekä oikeutesi ja vaihtoehtosi löytyvät LinkedInin tietosuojatiedoista. LinkedIn tarjoaa nämä tiedot osoitteessa www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Web-analyysi

Käytämme – kuten lähes jokainen verkkosivuoperaattori – analyysityökaluja seurantaohjelmiston muodossa määrittääksemme verkkosivustomme käyttötiheyden ja käyttäjien määrän.

 

”Google Analytics” analyysityökalun käyttäminen

PM-International käyttää Google Analyticsin palvelua Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tämä palvelu analysoi verkkosivuston käyttöä evästeiden avulla. Tätä varten evästeen tuottamat tiedot, kuten anonymisoitu IP-osoite, lähetetään, tallennetaan ja arvioidaan PM-Internationalin puolesta Google LLC:n palvelimelle Yhdysvalloissa. Google Analyticsia on laajennettu koodilla ”GAT._anonymizeip ();” tällä sivustolla. Tämän seurauksena nimetön IP-osoitteiden kerääminen on taattu. IP-osoitteesi anonymisointi tapahtuu yleensä vähentämällä IP-osoitettasi Google LLC:n kautta Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueen (ETA) muilla allekirjoittajilla. Poikkeustapauksissa IP-osoitteesi lähetetään Google LLC:n palvelimelle Yhdysvalloissa ja anonymisoidaan siellä. Lähetettyä IP-osoitettasi ei yhdistetä muihin Google LLC:n tietoihin. Google Analytics -mainostoiminnon puitteissa uudelleenmarkkinointia ja suorituskykyraportteja käytetään demografisten ominaisuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Näiden menettelyjen tarkoituksena on kohdistaa mainonta enemmän yksittäiselle käyttäjälle käyttäjien käyttäytymistä koskevien tietojen avulla. Uudelleenmarkkinoinnin yhteydessä personoidut mainostoimenpiteet voidaan siirtää muille verkkosivustoille PM-Internationalin verkkosivustolla tapahtuvan verkkokäyttäytymisen perusteella. Mainosmateriaalit voivat siis sisältää tuotteita, joita olet aiemmin tarkastellut PM-Internationalin verkkosivuilla. Jos olet suostunut siihen, että verkko- ja sovellusselaimesi yhdistetään Googleen Google-tilisi kautta ja että Google-tilisi tietoja voidaan käyttää mainosten mukauttamiseen, Google käyttää näitä tietoja kattavaan uudelleenmarkkinointiin. Voit milloin tahansa vastustaa tietojesi keräämistä Google Analyticsin kautta. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissäsi:

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit kuitenkin estää evästeiden käytön asiaankuuluvilla selainasetuksilla. Tällöin verkkosivuston lukuisia toimintoja ei voi käyttää. Asetukset on suoritettava erikseen jokaiselle käytetylle selaimelle.
Voit myös estää Google LLC:n tietojen keräämisen ja käsittelyn lataamalla ja asentamalla selaimeessi lisäosan, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Tämä voidaan tehdä vaihtoehtoisesti tai mobiililaitteiden selaimissa klikkaamalla seuraavaa linkkiä:

Käyttäjän laitteessa PM-Internationalin Internet-sivuille asetetaan kieltäytymiseväste, joka vaikuttaa tällä hetkellä käytettävän selaimen käyttöön. Jos evästeet poistetaan tässä selaimessa, linkkiä on napsautettava uudelleen.

Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteissa https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, http://www.google.com/analytics/terms/fi.html ja https://policies.google.com

Varoitus: Jos poistat evästeet selaimessasi, myös tallennettu kieltäytymiseväste voidaan poistaa sen seurauksena ja tietojen keräämisen estäminen on suoritettava uudelleen edellä mainitulla tavalla.

Microsoft Insights

Käytämme Microsoftin Insights-sovellusta telemetriatarkoituksiin Insights tukee jaettua telemetrian korrelointia, jonka avulla voidaan havaita, mikä komponentti aiheuttaa vian tai suorituskyvyn heikkenemisen.

Lisätietoja on osoitteessa https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy.

 

Tietoturva

PM-Internationalin käyttämä SSL-salausohjelmisto (Secure Socket Layer) lukeutuu parhaisiin käytettävissä oleviin tietoturvateknologioihin

Maksutapahtumien yhteydessä voit valita eri maksutapoja Kunkin maksutavan tiedot lähetetään salatussa muodossa Siten voit olla varma, ettei mikään ulkopuolinen taho pääse käsiksi tietoihisi. Tiedonsiirto tällä tavalla on jopa turvallisempaa kuin henkilötietojen kertominen puhelimessa

Jo kymmenettuhannet asiakkaat ovat tehneet ostoksia PM-Internationalin verkkokaupassa Saksassa. Se osoittaa, että voit käyttää PM-Internationalin verkkosivustoja turvallisesti. Teemme kaikkemme, jotta PM-Internationalin käyttämä teknologia suojaisi henkilötietojasi mahdollisimman hyvin

PM-Internationalille turvallisuus ei liity pelkästään maksutapahtumien yhteydessä välitettävien henkilötietojesi suojaamiseen PM-International pyrkii kaikin tavoin varmistamaan myös sen, että saat tilausasiakirjasi, tuotteesi ja muut asiakirjat haltuusi juuri silloin, kun olemme luvanneet.

Tilanne: 28.4.2021

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä varmistaakseen, että saat parhaan käyttökokemuksen verkkosivustollamme. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ