Beveiliging van gegevens

Nieuwe versie DSGVO (EU) 2016-679 (status 28.04.2021)

Gegevensbeschermingsverklaring van PM-International

Opmerkingen over gegevensbescherming

De volgende privacyverklaring is van toepassing op de website die toegankelijk is via www.pm-international.com

De bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy zijn belangrijk voor ons.

Daarom leggen we hieronder graag uit hoe PM-International hierin tegemoet komt aan uw en onze behoeften. We willen u informeren over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we uw gegevens beveiligen. Ook leert u met wie wij deze gegevens delen en hoe uw gegevens gewijzigd kunnen worden. Het privacybeleid van PM-International is in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), de Telemediawet en de voorschriften van de EU-Verordening Gegevensbescherming (DSGVO (EU) 2016-679). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden opgeslagen en hoe deze door PM-International worden gebruikt.

 

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijken en hun vertegenwoordigers, indien van toepassing:

PM-International Belgium

An der Hofweide 17, D-67346 Speyer

Vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur: Lutz Bläcker, Patrick Bacher

Telephone +49 (0)6232 / 296 -0

Telefax +49 (0)6232 / 296 -100

info@pm-international.de

 

Functionaris gegevensbescherming:

Dr. Raimund Abele, PM-International AG

datenschutz@pm-international.de

 

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt:

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

– Contractverwerking

– Contact leggen (vragen via ons contactformulier)

– Reclame

– Kwaliteitscontrole

– Statistieken

Rechtsgrondslag voor de verwerking

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op de volgende rechtsgrond:

– Uw toestemming, art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO (EU) 2016-679.

– Uitvoering van een contract en precontractuele maatregelen, art. 6 par. 1, lit. b) DSGVO (EU) 2016-679.

– Gerechtvaardigde belangen, art. 6 par. 1 lit. f) DSGVO (EU) 2016-679 (see below).

Legitieme belangen

Bij de verwerking van uw gegevens streven wij de volgende gerechtvaardigde belangen na:

– Verbetering van onze aanbiedingen

– Bescherming tegen misbruik

– Statistieken

– Directe reclame

Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw gegevens werken wij samen met de volgende dienstverleners die ook toegang hebben tot uw gegevens:

– Web hosting providers

– Aanbieders van social media platforms

– Advertentienetwerken (voor commercials)

– Waar van toepassing voor betalings- en verzendingsaanbieders

– Aanbieders van webanalysetools

Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard:

Wij slaan uw gegevens op

– Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking of totdat u uw toestemming intrekt.

– Als wij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst of zolang de contractuele relatie met u bestaat of wettelijke bewaartermijnen lopen.

– Als wij de gegevens gebruiken op basis van een gerechtvaardigd belang of zolang uw belang bij verwijdering of anonimisering niet overheersend is.

 

Data bronnen

Wij ontvangen de gegevens van u (ook via de apparatuur die u gebruikt).

 

Gegevensoverdracht naar derde landen

Er is een gegevensoverdracht naar derde landen buiten de Europese Unie. Dit gebeurt op basis van wettelijk voorziene contractuele afspraken die bedoeld zijn om een adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen en die u op verzoek kunt inzien.

 

Recht op informatie inclusief correctie, annulering of beperking van de verwerking of een recht van bezwaar tegen verwerking inclusief het recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U hebt het recht

– Om informatie over de verwerking van uw gegevens op te vragen.

– Om uw gegevens te corrigeren.

– Om te vragen om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen.

– Om de verwerking te beperken.

– Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

– Om uw gegevens in een draagbaar formaat te ontvangen en door te geven aan een derde partij.

– Om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de toekomst in te trekken en

– Klagen bij de verantwoordelijke autoriteiten over illegale gegevensverwerking. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts.

De eis of verplichting om gegevens te verstrekken

Voor zover dit niet uitdrukkelijk in het onderzoek is vermeld, is het verstrekken van gegevens niet nodig of verplicht.

Meer informatie over gegevensbescherming

 

Gegevensverwerking via derden

Voor zover PM-International gegevens doorgeeft aan dienstverleners als onderdeel van het distributiebeheer (zoals bijvoorbeeld pakketdiensten, betalingsdienstaanbieders en anderen), sluit PM-International dus telkens een orderverwerkingscontract. Dientengevolge verplichten distributeurs zich niet alleen door de wet tot gegevensprivacy, maar ook door een contract met PM-International.

Persoonlijke en transactiegerelateerde gegevens worden overgedragen aan de “EU-modelcontractbepalingen” die zijn vastgelegd door de Europese Commissie.

 

Gegevensbescherming voor goederenbestellingen, persoonlijke gebruikersprofielen

Met betrekking tot het bestellen van goederen verzamelt PM-International de persoonlijke gegevens van klanten om de bestelling uit te voeren en af te ronden. Hier worden de volgende gegevens over de klant verzameld, opgeslagen en gebruikt: naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, betalingsinformatie, evenals rekeninggegevens in het geval van betaling per bankoverschrijving en, indien nodig verdere bankgegevens voor creditcardbetalingen. De informatie die u hier verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt om het bestelproces te vergemakkelijken, voor administratieve doeleinden en voor interne analyse.

We verkrijgen informatie om uw adres te verifiëren (controleer op leverbaarheid) van infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. Hiervoor verstrekken wij de nodige gegevens (uw volledige naam, uw adres en eventueel uw geboortedatum) aan voornoemd bedrijf. Dit bedrijf zal deze informatie in de toekomst gebruiken voor adresverificatiedoeleinden of identiteitstests voor andere bedrijven, evenals voor de juiste scoretoepassingen. Scoren berekent waarschijnlijkheidswaarden voor een specifiek toekomstig gedrag op basis van wiskundige en statistische technieken en gebruikt hiervoor de juiste gegevens.

Voor kredietcontroles geven we ook gegevens door aan de infoscore Consumer Data GmbH. infoscore Consumer Data GmbH is een consumentenrapportagebureau. Het beheert een database die kredietinformatie over individuen opslaat. Op basis hiervan voert infoscore kredietcontroles uit op hun klanten. Klanten zijn bijvoorbeeld kredietinstellingen, leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, telecommunicatiebedrijven, bedrijven voor debiteurenbeheer, scheepvaart-, groothandels- en detailhandelsbedrijven, evenals andere bedrijven die goederen of andere diensten leveren of leveren. In het kader van wettelijke bepalingen zal een deel van de gegevens in de database onder meer worden gebruikt voor aanlevering aan andere bedrijfsdatabases, ook voor adres commerciële doeleinden.

 

De database van infoscore Consumer Data GmbH bevat informatie over de naam, het adres, de geboortedatum, het e-mailadres, de betalingsgeschiedenis en de eigendomsstructuur van personen. Het doel van de verwerking van deze gegevens is het verstrekken van informatie over de kredietwaardigheid van de betrokkene. De rechtsgrond voor verwerking is art. 6 par. 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679. Informatie over deze gegevens mag alleen worden verstrekt als een klant een gerechtvaardigd belang heeft bij het kennen van deze informatie. Gegevens die naar staten buiten de EU worden verzonden, moeten worden gedaan op basis van de zogenaamde “modelcontractbepalingen”.

De gegevens worden bewaard zolang als de daaruit opgedane kennis nodig is voor het doel van de opslag. Het is noodzakelijk om te weten dat de gegevens doorgaans voor een periode van drie jaar worden bewaard. Na afloop wordt gekeken of opslag nog nodig is, anders worden de gegevens tot op de dag van vandaag verwijderd. Na voltooiing worden de gegevens drie jaar na de dag van registratie verwijderd. Inschrijvingen in het debiteurenregister worden dagelijks gewist in overeenstemming met § 882e ZPO na een periode van drie jaar tot de dag van de registratieopdracht.

Gerechtvaardigde belangen binnen art. 6 par. 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679 zijn: leningbeslissingen, het aangaan van zakelijke deals, eigendomsstructuur, vraag, kredietcontroles, handhavingsinformatie.

U hebt recht op informatie over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen bij infoscore Consumer Data GmbH. Mochten de over u opgeslagen gegevens onjuist zijn, dan heeft u recht op correctie of verwijdering. Als niet onmiddellijk kan worden vastgesteld of de over u opgeslagen gegevens fout of juist zijn, heeft u het recht op herroeping totdat er duidelijkheid is. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen om deze aan te vullen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens die zijn opgeslagen bij infoscore Consumer Data GmbH, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming voor een eventuele intrekking wordt niet aangetast door de intrekking.

Als u bezwaren, verzoeken of klachten heeft over de gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van infoscore Consumer Data GmbH. Zij helpen u snel en met vertrouwen bij alle aspecten van gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking van gegevens via infoscore bij de staatscommissaris die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw regio.

De gegevens die bij infoscore Consumer Data GmbH over u zijn opgeslagen, zijn afkomstig van openbare bronnen, incassobureaus en hun klanten.

infoscore creëert een scorewaarde van uw gegevens om uw kredietwaardigheid te beschrijven. Gegevens over leeftijd en geslacht, adres en soms details over betalingservaring worden verwerkt in de scorewaarde. Deze gegevens stromen met verschillende wegingen in de berekening van de scorewaarde. infoscore-klanten gebruiken de scorewaarden als hulpmiddel bij het uitvoeren van hun eigen kredietbeslissingen.

 

Recht van bezwaar:

De verwerking van gegevens die zijn opgeslagen bij infoscore Consumer Data GmbH gebeurt om dwingende redenen door de schuldeisers en kredietbescherming, die regelmatig zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of worden gebruikt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt alleen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit een bepaalde situatie waarbij u betrokken bent en die door u kunnen worden aangetoond. Indien dergelijke bijzondere redenen bestaan en bewezen zijn, worden de gegevens niet meer verwerkt. Indien bijzondere redenen bestaan en bevestigd zijn, worden de gegevens niet meer verwerkt. infoscore Consumer Data GmbH is verantwoordelijk in de zin van art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO (EU) 2016-679.

 

PM-International gebruikt uw gegevens voor de volgende handelingen:

Om de mogelijkheid van een individuele service te bieden, evenals het optimale gebruik van onze website door gebruik te maken van de informatie die is opgeslagen in uw gebruikersprofiel.

Om u individuele aanbiedingen en informatie te sturen die van persoonlijk belang kunnen zijn. Natuurlijk heeft u de mogelijkheid om ons te laten weten dat u dergelijke aanbiedingen of informatie niet meer wilt of wilt toesturen. Uiteraard zullen wij uw wensen respecteren. Neem per e-mail contact met ons op: datenschutz@pm-international.de

 

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen voor de levering van goederen via externe agenten (Art. 6 par. 1 b DSGVO (EU) 2016-679), geeft PM-International de nodige informatie (ontvanger, afleveradres en eventuele bevoegde personen) door aan deze bedrijven en aan leden van de PM Group. PM-International voert geen adresmarketing uit. PM-International sluit contracten af met alle externe dienstverleners over de orderverwerking, die voldoen aan de eisen die worden gesteld in de artikelen 28, 29 DSGVO (EU) 2016-679.

 

Bij het verzenden van goederen wordt de Duitse dienstverlener parcelLab GmbH uit München gebruikt om de verzendmeldingen in de richting van onze klanten over te nemen en hen de verzendstatus en het trackingnummer van hun zending te verstrekken. Hiertoe worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor het volgen van de zending (naam, straat, postcode, stad, land, telefoonnummer en e-mail, ordernummer, productnummer en zendingsnummer) in versleutelde vorm aan parcelLab doorgegeven. Uw gegevens worden na 90 dagen automatisch verwijderd door de serviceprovider.

 

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van parcelLab: https://parcellab.com/datenschutz/

 

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar “hier uitschrijven” aan het einde van de pakketinformatie. Na intrekking zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

 

De gegevens van de individuele bestellingen van elke klant blijven beschikbaar in het met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount voor deze website, om een gemakkelijke nabestelling van de gekochte producten mogelijk te maken. De klant kan de inventarisgegevens en het geselecteerde wachtwoord dat in zijn account is opgeslagen – in de sectie “Mijn gegevens” – op elk moment op deze site bekijken en wijzigen.

 

Een klant kan te allen tijde per post, telefoon of e-mail aan datenschutz@pm-international.de verzoeken om zijn klantaccount en alle gerelateerde gegevens te verwijderen. In dit geval zal PM-International alle klantgegevens onmiddellijk verwijderen, zolang het niet nodig is om een inkooporder te verwerken of PM-International verplicht is deze op te slaan op grond van belastingvoorschriften (§ 147 AO). In beide gevallen worden de gegevens zo snel mogelijk geblokkeerd en verwijderd.

 

Speciale versies voor distributeurs

 

In het geval dat u distributeur bent bij PM-International of dat wilt worden, verwijzen we naar de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt:

Wij verwerken uw gegevens naast de hierboven genoemde doeleinden ook

  • Voor het uitbetalen van commissies.

Voor de rechtsgrond van de verwerking en de gerechtvaardigde belangen verwijzen wij ook naar het voorgaande!

Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens:

Tijdens de verwerking van uw gegevens werken wij samen met de hierboven genoemde ontvangers van gegevens (dienstverleners). Daarnaast geven wij uw gegevens door met het oog op het nakomen van contractuele verplichtingen aan andere leden van de PM Group.

 

Newsletter

Indien u zich hebt geabonneerd op de PM-International nieuwsbrief, verwerkt PM-International de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt om u over nieuws te informeren. U stemt ermee in dat er regelmatig een nieuwsbrief naar uw e-mailadres wordt gestuurd. Vooraf wordt gecontroleerd of de ontvanger van het opgegeven e-mailadres akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.

PM-International maakt gebruik van een verwerker voor het beheer van de adresgegevens en het versturen van de nieuwsbrief. De serviceprovider heeft alleen toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om de bestelling uit te voeren. De adresgegevens worden door de dienstverlener of PM-International niet voor andere doeleinden gebruikt. PM-International sluit een orderverwerkingscontract met de dienstverlener die voldoet aan de vereisten van de artikelen 28, 29 DSGVO (EU) 2016-679.

Als u uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven wilt intrekken, kunt u de nieuwsbrieffunctie als distributeur in het persoonlijke gedeelte van uw e-business uitschakelen. Alle andere klanten moeten ons een e-mail sturen naar het volgende adres: datenschutz@pm-international.de

 

Contactformulier

Het contactformulier op onze website is een makkelijke manier om snel met ons in contact te komen. Om contact mogelijk te maken, zijn sommige velden gemarkeerd als verplichte velden. Als u de velden invult en “Verzenden” selecteert, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens per e-mail naar ons worden verzonden. De gegevens worden niet opgeslagen op de webserver. De gegevens worden 10 jaar bij ons bewaard en daarna verwijderd.

 

Automatische opslag van toegangsgegevens

Toegangsgegevens van de procedure worden automatisch opgeslagen in een logbestand elke keer dat een gebruiker de websites van PM-International bezoekt. Dit is algemene informatie, bijvoorbeeld de pagina waar het bestand is opgevraagd, de naam van het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip waarop de informatie is opgevraagd, de hoeveelheid verzonden gegevens, het gebruikte protocol, de specificaties die door de webbrowser zijn verzonden en, indien nodig, de besturingssystemen.

Deze Algemene informatie wordt geanonimiseerd, wordt dus niet samen met uw persoonsgegevens die bij PM-International bestaan opgeslagen en wordt ook niet anderszins samengevoegd met uw gegevens. De verzamelde informatie zal uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt en zal ook worden gebruikt om de inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren. De toegangsgegevens in het logbestand worden maximaal 4 weken bewaard. De toegangsgegevens in het logbestand worden maximaal 4 weken bewaard.

 

Cookies

Daarnaast maakt deze site gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een tekstbestand met een identificatienummer, dat wordt verzonden en opgeslagen op de computer van de gebruiker bij gebruik van de website samen met de andere gevraagde gegevens. Het bestand zal beschikbaar zijn voor latere toegang en wordt gebruikt voor de authenticatie van de gebruiker.

Cookies zijn gewone bestanden en geen uitvoerbare programma’s, wat betekent dat er geen risico is voor uw computer. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, zodat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd is. Afhankelijk van de instelling van de browser kan de gebruiker automatisch cookies accepteren. Deze instelling kan worden gewijzigd en de opslag van cookies zodanig worden uitgeschakeld of aangepast, dat de gebruiker op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie verschijnt. Als het gebruik van cookies echter gedeactiveerd is, zijn sommige functies van de website mogelijk niet beschikbaar of slechts in beperkte mate beschikbaar.

Om het gebruikersgedrag op de website van PM-International te bepalen, onderzoeken we hoe de gebruiker op onze website is aangekomen. Deze informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies (zie aanvullende informatie onder Webanalyse hieronder). Deze enquête verzamelt echter geen persoonsspecifieke gegevens (gegevens waarmee het mogelijk is om terug te leiden naar uw identiteit). Via deze anonieme procedure is het niet mogelijk om het respectievelijke gebruikersgedrag van een bepaalde persoon toe te wijzen.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website, naam (beschrijving) en vervaltijd:

GoogleAnalytics-Cookies: _ga (gebruikt om gebruikers te onderscheiden) – Vervaltijd: 2 jaar

_gid (gebruikt om gebruikers te onderscheiden) – Vervaltijd: 24 uur

_gat (gebruikt om de verzoeksnelheid te verlagen) – Vervaltijd: 1 min

Telemetrie-Cookies: ai_user (prestatiecookie voor telemetrie) – Exp. tijd: 1 jaar

ai_session (sessiecookie voor telemetrie) – Exp. tijd: 30 min

PHPSESSID: (sessiecookie, sessies bijhouden) – Vervaltijd: sessietijd

SERVERID: (sessiecookie, gebruikt voor taakverdeling) – Vervaltijd: sessietijd

TP: (gebruikt om geregistreerde gebruikers te onderscheiden) – Vervaltijd: 1 jaar

Verder hebben we cookies om aan te geven welke taal en welk land het meest geschikt zijn voor uw bezoek. Dit is gebaseerd op de URL die u gebruikt en slaat geen persoonlijke informatie op:

wp-wpml_current_language (WPML-cookie voor de geselecteerde taal) – Exp. tijd: 1 dag

language_preference_options (aangepaste cookie voor huidige taal en land) – 365 dagen

language_redirect (aangepaste cookie voor info als de gebruiker is omgeleid) – Exp. tijd: 1 dag

Als u niet wilt dat uw toegangsapparaat wordt herkend door het opslaan van cookies, kunt u de browser instellen die u hebt gebruikt om cookies te blokkeren, ze van de harde schijf te verwijderen of u te waarschuwen voordat een cookie wordt opgeslagen. De meeste browsers hebben een optie die de opslag van cookies beperkt of volledig voorkomt. Wij willen er echter op wijzen dat in dit geval niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Sociale netwerken

Wij gebruiken plugins van verschillende sociale netwerken op onze websites.

Facebook

Deze website maakt gebruik van de volgende sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook:

Share-knop

Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS en is beschikbaar onder www.facebook.de. Deze individuele sociale plug-ins zijn gemarkeerd met een van de Facebook-logo’s of met de uitdrukking “Facebook Social Inpluggen”. Een lijst met het uiterlijk en de functies van de afzonderlijke plug-ins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins. Wanneer u een pagina op onze website bekijkt die een sociale plug-in bevat, wordt er een directe verbinding met de Facebook-servers gemaakt vanuit de browser die u gebruikt. De inhoud van de sociale plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden en ingebed in de website. Hierdoor kunnen we geen invloed hebben op de hoeveelheid gegevens die Facebook verzamelt door het gebruik van sociale plug-ins, en kunnen we u hiervan alleen op de hoogte stellen via de beschikbare kennis: door de inbedding van sociale plug-ins wordt Facebook op de hoogte gebracht van de pagina’s die u op onze website hebt bekeken, zelfs als u geen geregistreerde gebruiker van Facebook, of zijn niet ingelogd op Facebook. Deze informatie samen met uw IP-adres wordt verzonden en opgeslagen van uw browser naar een server van Facebook in de VS. Als gevolg van de informatie van Facebook wordt alleen een anoniem IP-adres opgeslagen voor niet-geregistreerde gebruikers in Duitsland. Als u bent ingelogd op Facebook, dan kan Facebook de toegang tot onze website direct toewijzen aan uw Facebook-account. Facebook ontvangt informatie over uw bezoek aan onze website, ongeacht of u al dan niet communiceert met de social plug-ins. Wanneer u communiceert met de sociale plug-ins, bijvoorbeeld door op het pictogram „Vind ik leuk” te klikken of een opmerking achter te laten, wordt de relevante informatie van uw browser rechtstreeks verzonden naar en opgeslagen door Facebook. De informatie wordt ook gepubliceerd op Facebook en kan worden gezien door uw Facebook-vrienden. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook dat u kunt vinden op www.facebook.com/about/privacy voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, inclusief uw rechten en opties om uw privacy te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van Facebook bent en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt of uw ledengegevens op Facebook koppelt, moet u zich afmelden bij Facebook voordat u onze website bezoekt. Het is ook mogelijk om de social plug-ins te blokkeren met Add-Ons voor uw browser, zoals de Facebook blocker, webgraph.com/resources/facebookblocker

YouTube

Op deze website worden plug-ins van Youtube.de/Youtube.com gebruikt en beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer een gebruiker een website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn browser rechtstreeks verbinding met de servers van YouTube. Hierdoor worden de YouTube-servers op de hoogte gebracht van de websites die de gebruiker heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan de platforms van uw respectieve persoonlijke accounts. Wanneer u deze plug-ins gebruikt, zoals klikken/start knoppen van een video of het verzenden van een reactie, wordt deze informatie toegewezen aan uw YouTube-account, wat alleen kan worden voorkomen door u uit te loggen voordat u de plugin gebruikt. Meer informatie vindt u onder de privacyverklaring op www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Deze website maakt gebruik van de knoppen van de dienst Twitter, die wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Deze plug-ins worden bijvoorbeeld aangeduid met termen als ‘Tweet’ of het Twitter-logo. Dit stelt mensen in staat om een bericht of een pagina van deze website te delen op Twitter. Als een gebruiker een website bezoekt met een dergelijke knop, maakt zijn browser rechtstreeks verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt rechtstreeks door Twitter in de browser van de gebruiker geleverd. We hebben dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Twitter verzamelt met behulp van deze plugin en kunnen de gebruiker alleen informeren via de beschikbare kennis: nadien worden de loggegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker of eerdere bezochte websites, verzonden. Meer informatie vindt u onder de privacyverklaring van Twitter twitter.com/privacy

XING

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de “XING share button”. Nadat u verbinding heeft gemaakt met deze website, wordt via uw browser verbinding gemaakt met servers van XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg (“XING”), waarbij de functies van de “XING-deelknop” (in het bijzonder de berekening/weergave van de tellerwaarde) wordt uitgevoerd. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze website bezoekt. XING slaat vooral geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag door het gebruik van cookies in verband met de “XING share-knop”. U kunt de meest actuele privacy-informatie over de “XING share-knop” en eventuele aanvullende informatie vinden op deze website: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Plugins van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen „LinkedIn”) zijn geïntegreerd in deze website. De LinkedIn plug-in is te herkennen aan het LinkedIn logo of de „share button” („aanbevolen”) op deze website. Bij het bezoeken van deze website wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de LinkedIn-server. Als gevolg hiervan ontvangt LinkedIn de informatie dat u deze website hebt bezocht met behulp van uw IP-adres. Als u op de LinkedIn „share button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw LinkedIn profiel. Als gevolg hiervan kan LinkedIn het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als website-exploitanten geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan via LinkedIn. Details voor het verzamelen van gegevens (doel, reikwijdte, verdere verwerking, gebruik), evenals uw rechten en opties zijn te vinden onder LinkedIn’s gegevensbeschermingsinformatie. LinkedIn verstrekt deze informatie onder www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Webanalyse

We gebruiken – zoals bijna elke website-operator – analysetools in de vorm van trackingsoftware om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers op onze website te bepalen.

Gebruik van de analysetool „Google Analytics”

 

PM-International maakt gebruik van de dienst van Google Analytics van de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deze service biedt een analyse van het gebruik van deze website met behulp van cookies. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie, zoals uw geanonimiseerde IP-adres, namens PM-International verzonden, opgeslagen en geëvalueerd naar een server van Google LLC in de Verenigde Staten. Google Analytics is uitgebreid met de code „GAT._anonymizeip ();” op deze website. Als gevolg hiervan is een anonieme verzameling IP-adressen gegarandeerd. De anonimisering van uw IP-adres vindt meestal plaats door uw IP-adres te verminderen via Google LLC binnen de Europese Unie of in een andere ondertekenaars van de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderlijke gevallen wordt uw IP-adres verzonden naar een server van Google LLC in de Verenigde Staten en daar geanonimiseerd. Uw verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google LLC. In het kader van de advertentiefunctie van Google Analytics worden remarketing en prestatierapporten gebruikt op basis van demografische kenmerken en interesses. Deze procedures dienen om reclame beter af te stemmen op de belangen van individuele gebruikers door middel van informatie over gebruikersgedrag. In het kader van remarketing kunnen gepersonaliseerde advertentiemaatregelen worden overgeschakeld naar andere websites op basis van uw surfgedrag op de website van PM-International. Het reclamemateriaal kan dus producten bevatten, die u eerder op de website van PM-International hebt bekeken. Als u ermee hebt ingestemd dat uw web- en app-browser via uw Google-account met Google wordt verbonden en dat de informatie van uw Google-account kan worden gebruikt om advertenties te personaliseren, gebruikt Google deze gegevens voor uitgebreide remarketing. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerving van uw gegevens via Google Analytics. De volgende opties zijn beschikbaar voor u:

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt echter het gebruik van cookies verhinderen via de relevante browserinstellingen; in dit geval kunnen talrijke functies van de website niet worden gebruikt. De instellingen moeten afzonderlijk worden uitgevoerd voor elke browser die wordt gebruikt.
U kunt het verzamelen en verwerken van deze gegevens door Google LLC ook voorkomen door de browser-ad-on te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Dit kan als alternatief of in browsers op mobiele apparaten worden gedaan door op de volgende link te klikken:

 

Een opt-out-cookie wordt geplaatst op het apparaat van de gebruiker voor de internetpagina’s van PM-International met ingang van de momenteel gebruikte browser. Als de cookies in deze browser worden verwijderd, moet er opnieuw op de link worden geklikt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage of http://www.google.com/analytics/terms/ de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Let op: Als u uw cookies verwijdert in uw browser, dan kan zelfs de opgeslagen opt-out cookie als gevolg daarvan worden verwijderd en moet het bezwaar opnieuw worden uitgevoerd op de voornoemde manier.

 

Microsoft-inzichten

 

We gebruiken Microsoft-toepassingsinzichten om telemetrieredenen. Insights ondersteunt gedistribueerde telemetriecorrelatie, die kan worden gebruikt om te detecteren welk onderdeel verantwoordelijk is voor storingen of prestatievermindering.

(Meer informatie vindt u onder https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy )

Beveiliging van gegevens

De SSL (Secure Socket Layer) beveiligingssoftware die wordt gebruikt door PM-International is momenteel een van de best beschikbare technologieën.

Bij betaling van de respectievelijke diensten heeft u de mogelijkheid om verschillende betalingsmogelijkheden te kiezen. De betalingsinformatie voor elke variant wordt gecodeerd voor de verzending. Zo weet u zeker dat uw gegevens niet kunnen worden uitgelezen door een derde partij. Deze overdracht is zelfs veiliger dan het verzenden van uw persoonlijke gegevens via de telefoon.

Meer dan tienduizenden klanten hebben tot nu toe online gekocht bij PM-International in Duitsland. Als gevolg hiervan hoeft u zich geen zorgen te maken over uw veiligheid bij het gebruik van de website van PM-International. Al het mogelijke wordt gedaan om uw gegevens te beschermen door middel van de technologie die wordt gebruikt door PM-International.

At PM-International, security is not only something to do with the protection of your data for the payment methods you choose. PM-International stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw orderdocumenten, goederen of andere documenten precies op het door ons verstrekte tijdstip aankomen.

Status: 28.04.2021

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. PRIVACYBELEID