Adatbiztonság

New Version DSGVO (EU) 2016-679 (Status 28.04.2021)

 

A PM-International adatvédelmi nyilatkozata

 

Megjegyzések az adatvédelemről

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat a www.pm-international.com címen elérhető weboldalra vonatkozik

Személyes adatainak és magánéletének védelme fontos számunkra.

Ezért az alábbiakban szeretnénk elmagyarázni, hogy a PM-International hogyan felel meg az Önök és a mi ezzel kapcsolatos igényeinknek. Tájékoztatni szeretnénk Önt az általunk gyűjtött személyes adatokról, azok felhasználásának módjáról és az adatok védelméről. Megtudhatja azt is, hogy kivel osztjuk meg ezeket az információkat, és hogyan változtathatja meg adatait. A PM-International adatvédelmi irányelvei összhangban vannak a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG), a telemédiatörvény és az EU adatvédelmi rendeletének (DSGVO (EU) 2016-679) vonatkozó jogszabályaival. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat tárol és hogyan használ fel a PM-International.

A felelős személyek és képviselőik neve és elérhetősége, Ha van ilyen:

PM-International AG

A felelősök és képviselőik neve és elérhetőségei, ha vannak ilyenek:

Az igazgatóság képviseletében: Patrick Bacher, Sven Palla

Telefon +49 (0)6232 / 296 -0

Telefax +49 (0)6232 / 296 -100

info@pm-international.de

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Raimund Abele, PM-International AG

datenschutz@pm-international.de

A személyes adatok feldolgozásának céljai:

Az Ön adatait a következő célokból kezeljük:

– A szerződés feldolgozása

– Kapcsolattartás (érdeklődés kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül)

– Reklám

– Minőség ellenőrzés

– Statisztika

 

A feldolgozás jogalapja

Az Ön adatainak feldolgozása a következő jogalap alapján történik:

– Az Ön beleegyezése, Art. 6. bekezdés 1 lit. a) DSGVO (EU) 2016-679.

– Szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző intézkedések, Art. 6. bekezdés 1, lit. b) DSGVO (EU) 2016-679.

– Jogos érdekek, Art. 6. bekezdés 1 lit. f) DSGVO (EU) 2016-679 (lásd alább).

 

Jogos érdekek

Az Ön adatainak feldolgozása során a következő jogos érdekeket követjük:

– Ajánlataink javítása

– Visszaélés elleni védelem

– Statisztika

– Közvetlen reklám

 

A személyes adatok címzettjei vagy címzettjeinek kategóriái

Az Ön adatainak feldolgozása során együttműködünk a következő szolgáltatókkal, akik szintén hozzáférnek az Ön adataihoz:

– Webtárhely-szolgáltatók

– A közösségi média platformok szolgáltatói

– Reklámhálózatok (reklámokhoz)

– Adott esetben a fizetési és szállítási szolgáltatók számára

– Webanalitikai eszközök szolgáltatói

 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Tároljuk az adatait

– Ha hozzájárult a feldolgozáshoz, vagy amíg visszavonja beleegyezését.

– Ha adatokra van szükségünk egy szerződés teljesítéséhez, vagy amíg fennáll a szerződéses kapcsolat Önnel, vagy törvényes megőrzési időszakok futnak.

– Ha az adatokat jogos érdek alapján használjuk, vagy mindaddig, amíg a törlés vagy anonimizálás iránti érdeklődés nem túlsúlyos.

Adatforrások

Öntől kapjuk az adatokat (beleértve az Ön által használt berendezéseket is)

Adattovábbítás harmadik országokba

Adattovábbítás folyik az Európai Unión kívüli harmadik országokba. Ez törvényileg előírt szerződéses megállapodások alapján történik, amelyek célja az Ön adatainak megfelelő védelmének biztosítása, és amelyeket Ön kérésre megnézhet.

Tájékoztatási jog, ideértve a feldolgozás helyesbítését, törlését vagy korlátozását, illetve a feldolgozással szembeni kifogás joga, ideértve az adatok hordozhatóságának jogát is:

Önnek joga van

– Kérésre az adatok feldolgozásáról információt kapni

– Az adatok javításához.

– Az adatok blokkolásának vagy törlését kérni.

– A feldolgozást korlátozni.

– Kifogásolni az adatok feldolgozását.

– Adatai hordozható formátumban történő fogadásához és harmadik fél részére történő továbbításhoz.

– A jövőben visszavonhatja adatai feldolgozásának beleegyezését és

– Panaszt tehet az illetékes hatóságoknál az illegális adatkezelés miatt. A felelős felügyeleti hatóság Rajna-vidék-Pfalz adatvédelemért és az információszabadságért felelős állami biztosa.

Az adatszolgáltatás követelménye vagy kötelezettsége

Amennyiben ezt a felmérés nem mondja ki kifejezetten, az adatok megadása nem kötelező vagy kötelező.

További információ az adatvédelemről

Adatfeldolgozás harmadik feleken keresztül

Amennyiben a PM-International az elosztási menedzsment részeként továbbítja az adatokat a szolgáltatóknak (mint pl. Csomagszolgáltatások, pénzforgalmi szolgáltatók és mások), a PM-International így minden alkalommal megrendelés-feldolgozási szerződést köt. Ennek eredményeként a forgalmazók nemcsak a törvény, hanem a PM-International céggel kötött szerződés alapján elkötelezettek az adatvédelem mellett.

A személyes és a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat az Európai Bizottság által megállapított “EU szabványos szerződéses záradékok” közé továbbítják.

Adatvédelem árurendeléseknél, személyes felhasználói profilok

Az árucikkek megrendelésével kapcsolatban a PM-International összegyűjti az ügyfelek személyes adatait a megrendelés végrehajtása és teljesítése érdekében. Itt az ügyfélről a következő adatokat gyűjtik, tárolják és használják: név, cím, e-mail cím, születési idő, telefonszám, fizetési információk, valamint banki átutalással történő fizetés esetén a számla adatai és ha szükséges, további banki adatok a hitelkártyás fizetéshez. Az itt megadott információkat kizárólag a rendelési folyamat megkönnyítésére, adminisztratív célokra és belső elemzésre használják.

Információt szerezünk címének igazolásához (kézbesítésének ellenőrzéséhez) az infoscore Consumer Data GmbH-tól, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. Erre a célra megadjuk a szükséges információkat (teljes nevét, címét és szükség esetén születési dátumát) a fent említett társaságnak. Ez a vállalat a jövőben felhasználja ezeket az információkat címellenőrzési célokra vagy más vállalatok személyazonossági tesztjeire, valamint a megfelelő pontozási alkalmazásokra. A pontozás matematikai és statisztikai technikák alapján kiszámítja egy adott jövőbeli viselkedés valószínűségi értékeit, és felhasználja a megfelelő adatokat erre a célra.

Hitelellenőrzés céljából adatokat is továbbítunk az infoscore Consumer Data GmbH-nak. Az infoscore Consumer Data GmbH fogyasztói jelentést tevő ügynökség. Olyan adatbázist működtet, amely magánszemélyek hitelinformációit tárolja. Ennek alapján az infoscore hitelellenőrzéseket bocsát ki ügyfeleikre. Az ügyfelek közé tartoznak például hitelintézetek, lízingcégek, biztosítótársaságok, telekommunikációs társaságok, követeléskezelő társaságok, hajózási, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi társaságok, valamint más vállalatok, amelyek árukat vagy egyéb szolgáltatásokat szállítanak vagy nyújtanak. A jogszabályi rendelkezésekkel összefüggésben az adatbázisban lévő adatok egy részét felhasználják többek között más vállalati adatbázisokba történő szállításhoz, ideértve a cím kereskedelmi célját is.

Az infoscore Consumer Data GmbH adatbázis információkat tárol a személyek nevéről, címéről, születési dátumáról, e-mail címéről, fizetési előzményeiről és tulajdonosi szerkezetéről. Ezen adatok feldolgozásának célja az érintett személy hitelképességére vonatkozó információk nyújtása. A feldolgozás jogalapja az Art. 6. bekezdés 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679. Ezen adatokra vonatkozó információk csak akkor adhatók meg, ha az ügyfélnek jogos érdeke van ezen információk megismerése. Az EU-n kívüli államokhoz továbbított adatokat az úgynevezett “szokásos szerződéses kikötések” alapján kell megtenni.

Az adatokat mindaddig megőrzik, amíg a belőlük szerzett ismeretek szükségesek a tároláshoz. Tudni kell, hogy az adatokat általában három évig tárolják. A lejárat után ellenőrizzük, hogy szükséges-e még a tárolás, különben az adatokat a napra törlik. A befejezés után az adatokat a regisztráció napjától számított három év elteltével törlik. Az adósok nyilvántartásában szereplő bejegyzéseket a ZPO 882e. §-a szerint három év és a regisztrációs végzés napját követően naponta töröljük.

Jogszerű érdekek az Art. 6. bekezdésben Az 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679 a következők: kölcsöndöntések, üzleti ügyletek kezdeményezése, tulajdonosi szerkezet, kereslet, hitelellenőrzések, végrehajtási információk.

Önnek joga van információhoz jutni a személyéről az infoscore Consumer Data GmbH-nál tárolt adatokról. Ha az Önről tárolt adatok helytelenek, akkor joga van javításra vagy törlésre. Ha nem lehet azonnal megállapítani, hogy az Önről tárolt adatok helytelenek-e vagy sem, akkor a visszavonásig joga van a pontosításig. Ha az adatok hiányosak, akkor kérheti azok kitöltését. Ha beleegyezését adta az infoscore Consumer Data GmbH-nál tárolt adatok feldolgozásához, akkor joga van bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást. Az esetleges visszavonáshoz való hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

Ha bármilyen kifogása, kérelme vagy panasza van az adatvédelemmel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet az infoscore Consumer Data GmbH adatvédelmi tisztviselőjével. Gyorsan és magabiztosan segítenek az adatvédelem minden vonatkozásában. Panaszt tehet az adatok infoscore általi feldolgozásával kapcsolatban is az állami biztosnál, aki a régiójában az adatvédelemért felel.

Az infoscore Consumer Data GmbH-ról rólad mentett adatok nyilvánosan elérhető forrásokból, behajtási vállalatoktól és ügyfeleiktől származnak.

Az infoscore pontértéket hoz létre az adatokból a hitelminősítés leírása érdekében. Az életkorra és nemre, címre és időnként a fizetési tapasztalatokra vonatkozó adatok beépülnek a pontszám értékébe. Ezek az adatok eltérő súlyozással folynak a pontszámérték kiszámításakor. Az infoscore ügyfelek a pontszámértékeket segítségül használják a saját hiteldöntéseik végrehajtásához.

Kifogás joga:

Az infoscore Consumer Data GmbH-náltárolt adatok feldolgozása kényszerítő okokból történik a hitelezők és a hitelkockázati fedezet miatt, amelyek rendszeresen felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi követelések érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére szolgálnak. Kizárólag olyan okokból kifogásolhatja adatai feldolgozását, amelyek egy bizonyos, Önt érintő helyzetből adódnak, és amelyeket Ön bizonyíthat. Ha ilyen különleges okok léteznek és bebizonyosodnak, akkor az adatokat már nem dolgozzuk fel. Ha tiltakozik az adatainak reklámozási és marketingcélú feldolgozása ellen, akkor az ilyen célú adatokat a továbbiakban nem kezeljük. Az infoscore Consumer Data GmbH felelős az Art. 4 7. sz. EU-DSGVO (EU) 2016-679.

A PM-International az Ön adatait a következő műveletekhez használja:

Felajánlani az egyedi szolgáltatás lehetőségét, valamint a weboldalunk optimális használatát a felhasználói profiljában tárolt információk felhasználásával.

Egyedi ajánlatok és információk küldése, amelyek személyes érdeklődésre számot tarthatnak. Természetesen lehetősége van tájékoztatni minket arról, hogy nem akarja vagy nem szeretné, hogy ilyen ajánlatokat vagy információkat elküldjenek Önnek. Természetesen tiszteletben tartjuk kívánságait. Vegye fel velünk a kapcsolatot emailen: datenschutz@pm-international.de

Az áruk külső ügynökök útján történő szállításával kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében 6 para. 1 b DSGVO (EU) 2016-679), a PM-International továbbítja a szükséges információkat (címzett, szállítási cím és minden meghatalmazott személy) ezeknek a vállalatoknak, valamint a PM csoport tagjainak. A PM-International nem végez címmarketinget. A PM-International minden külső szolgáltatóval szerződést köt a megrendelések feldolgozásával kapcsolatban, amelyek megfelelnek a DSGVO (EU) 2016-679 28. és 29. cikkében található követelményeknek.

Az áruk feladásakor a müncheni német parcelLab GmbH szolgáltatót arra használják, hogy az ügyfelek irányába átvegye a feladásról szóló értesítéseket, és megadja nekik a szállításuk állapotát és nyomon követési számát. Ebből a célból a szállítás nyomon követéséhez szükséges személyes adatokat (név, utca, irányítószám, város, ország, telefonszám és e-mail, rendelési szám, termék- és szállítmányszám) titkosított formában továbbítják a parcelLab-nak. Adatait a szolgáltató 90 nap elteltével automatikusan törli.

További információt a parcelLab adatvédelmi irányelveiben talál: https://parcellab.com/datenschutz/

Bármikor visszavonhatja beleegyezését azzal, hogy üzenetet küld a „leiratkozás itt” gombra a csomaginformációk végén. A visszavonás után töröljük az Ön által erre a célra megadott adatokat, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárult adatainak további felhasználásához, vagy fenntartjuk a jogot arra, hogy adatait a törvény által megengedett egyéb célokra felhasználjuk, és amelyekről tájékoztatjuk Önt ezt a nyilatkozatot.

Az egyes ügyfelek egyedi megrendeléseinek adatai továbbra is elérhetők a webhely jelszóval védett felhasználói fiókjában, a vásárolt termékek egyszerű átrendezése érdekében. Az ügyfél bármikor megtekintheti és megváltoztathatja a készletadatokat, valamint a számlájára mentett kiválasztott jelszót – az “Adataim” részben – ezen a webhelyen.

Az ügyfelek bármikor kérhetik levélben, telefonon vagy e-mailben datenschutz@pm-international.de címen az ügyfélfiókjuk és az összes kapcsolódó adat törlését. Ebben az esetben a PM-International azonnal törli az összes ügyféladatot, mindaddig, amíg erre nincs szükség a megrendelés feldolgozásához, vagy a PM-International köteles az adózási előírások miatt tárolni (AO 147. §). Mindkét esetben az adatokat a lehető leghamarabb blokkoljuk és töröljük.

Speciális verziók a forgalmazók számára

Abban az esetben, ha Ön terjesztő a PM-International-nél, vagy az szeretne lenni, akkor hivatkozunk azokra a célokra, amelyek érdekében személyes adatait feldolgozzuk:

Az Ön adatait a fent megnevezett célok mellett is feldolgozzuk

  • A jutalékok kifizetéséért.

A fentiekre hivatkozunk az adatkezelés jogalapjára és a jogos érdekekre is!

A személyes adatok címzettjei vagy címzettjeinek kategóriái:

Az Ön adatainak feldolgozása során a fent megnevezett adatfogadókkal (szolgáltatók) dolgozunk. Ezenkívül a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából továbbítjuk az Ön adatait a PM-csoport többi tagjának.

Hírlevél

Ha feliratkozott a PM-International hírlevélre, a PM-International feldolgozza a személyes adatokat, amelyeket azért küldött be nekünk, hogy tájékoztassuk Önt a hírekről. Elfogadja, hogy rendszeres hírlevelet küldjön az Ön e-mail címére. Előzetesen ellenőrizzük, hogy a megadott e-mail címzett elfogadja-e a hírlevél fogadását.

A PM-International processzort használ a címadatok és a hírlevél küldésének kezelésére. A szolgáltató csak a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokhoz fér hozzá. A szolgáltató vagy a PM-International a címadatokat nem használja fel más célokra. A PM-International megrendelés-feldolgozási szerződést köt a szolgáltatóval, amely megfelel a DSGVO (EU) 2016-679 28. és 29. cikkelyeinek.

Ha visszavonja a hírlevelek fogadásához való hozzájárulását, letilthatja a hírlevél funkciót Forgalmazóként e-vállalkozásának személyes területén. Az összes többi ügyfél küldjön e-mailt a következő címre: datenschutz@pm-international.de

Kapcsolatfelvételi űrlap

A weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével egyszerűen kapcsolatba léphet velünk. Annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessen, néhány mező kötelező mezőként van megjelölve. Ha kitölti a mezőket, és kiválasztja a “Küldés” lehetőséget, akkor elfogadja, hogy adatait e-mailben küldje el nekünk. Az adatokat nem tároljuk a webszerveren. Az adatokat 10 évig tároljuk nálunk, majd töröljük.

A hozzáférési adatok automatikus tárolása

Az eljárás hozzáférési adatait automatikusan naplófájlba menti minden alkalommal, amikor a felhasználó belép a PM-International webhelyeire. Ez általános információ, például az az oldal, ahonnan a fájlt kérték, az elérett fájl neve, az információ kérésének dátuma és időpontja, a továbbított adatok mennyisége, a használt protokoll, a webböngésző által küldött specifikációk , és ha szükséges, az operációs rendszerek.

Ez az általános név anonimizálva van, ezért nem kerül tárolásra a PM-International-nél található személyes adataival együtt, és más módon sem kerül egyesítésre az Ön adataival. Az összegyűjtött információkat csak statisztikai célokra fogjuk felhasználni, és a weboldal tartalmának és funkcionalitásának javítására is felhasználjuk. Ezeket az adatokat harmadik személyeknek más, nem kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra továbbítják. A naplófájl hozzáférési adatait legfeljebb 4 hétig tároljuk.

Sütik

Ezenkívül ez a webhely úgynevezett sütiket használ. A cookie egy azonosító számmal ellátott szövegfájl, amelyet a weboldal használatával a felhasználó számítógépére továbbítanak és tárolnak a többi kért adatkal együtt. A fájl elérhető lesz a későbbi hozzáféréshez, és a felhasználó hitelesítéséhez használható.

A cookie-k egyszerű fájlok és nem végrehajtható programok, ami azt jelenti, hogy nincs kockázatnak kitéve számítógéped. A cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat, így a magánélet védelme garantált. A böngésző beállításától függően a felhasználó automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ez a beállítás megváltoztatható, és a cookie-k tárolása letiltva vagy módosítva oly módon, hogy a felhasználó értesítést kap, amikor egy cookie jelenik meg. Ha azonban a cookie-k használata inaktiválva van, akkor előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem érhetők el, vagy csak korlátozott mértékben érhetők el.

A PM-International weboldalán a felhasználó viselkedésének meghatározásához megvizsgáljuk, hogy a felhasználó hogyan érkezett meg honlapunkra. Ezeket az információkat sütik használatával gyűjtik össze (lásd a további információkat az alábbi Web analízis alatt). Ez a felmérés azonban nem gyűjt személyspecifikus adatokat (olyan adatokat, amelyeken keresztül vissza lehet vezetni az Ön személyazonosságához). Ezzel a névtelen eljárással nem lehet hozzárendelni egy adott személy megfelelő felhasználói viselkedését.

A következő sütiket használjuk weboldalunkon, név (leírás) és lejárati idő:

GoogleAnalytics-Cookies: _ga (a felhasználók megkülönböztetésére szolgál) – Lejárati idő: 2 év

_gid (used to distinguish users) – Expiration time: 24 hours

_gat (used to throttle request rate) – Expiration time: 1 min

Telemetry-Cookies: ai_user (performance cookie for telemetry) – Exp. time: 1 year

ai_session (session cookie for telemetry) – Exp. time: 30 min

PHPSESSID: (session cookie, keep track on sessions) – Expiration time: session time

SERVERID: (session cookie, used for load-balancing) – Expiration time: session time

TP: (used to distinguish registered users) – Expiration time: 1 year

Ezenkívül vannak sütik, amelyek arra utalnak, hogy melyik nyelv és ország felel meg a legjobban látogatásához. Ez az Ön által használt URL-en alapul, és nem tárol személyes adatokat:

wp-wpml_current_language (WPML cookie a kiválasztott nyelvhez) – Exp. idő: 1 nap

language_preference_options (egyedi süti az aktuális nyelvhez és országhoz) – 365 nap

language_redirect (egyedi cookie az információkhoz, ha a felhasználót átirányították) – Exp. idő: 1 nap

Ha nem szeretné, hogy hozzáférési eszközét a cookie-k tárolása révén felismerjék, beállíthatja azt a böngészőt, amellyel blokkolja a cookie-kat, törölheti azokat a merevlemezről, vagy figyelmeztetheti Önt a cookie tárolása előtt. A legtöbb böngészőnek van egy lehetősége, amely korlátozza a cookie-k tárolását, vagy teljesen megakadályozza azt. Szeretnénk azonban rámutatni, hogy ebben az esetben nem minden funkcióját lehet teljes mértékben használni a weboldalunknak.

Közösségi hálózatok

Weboldalainkon különböző közösségi hálózatokból származó plugineket használunk.

Facebook

Ez a weboldal a Facebook közösségi hálózatának alábbi közösségi bővítményeit használja:

Megosztás gomb

A Facebookot a Facebook Inc. üzemelteti, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, és a www.facebook.de címen érhető el. Ezeket az egyéni közösségi bővítményeket a Facebook egyik logója vagy a „Facebook Social Plugin” kifejezés jelöli. Az egyes bővítmények megjelenését és funkcióit tartalmazó lista itt található: developers.facebook.com/docs/plugins. Amikor meglátogat egy olyan weboldalt, amely közösségi bővítményt tartalmaz, akkor az Ön által használt böngészőből közvetlen kapcsolat jön létre a Facebook szervereivel. A közösségi plugin tartalma a Facebookról közvetlenül a böngésződbe kerül, és beágyazódik a weboldalára. Ennek eredményeként nem tudjuk befolyásolni a Facebook által a közösségi bővítmények használatával gyűjtött adatok mennyiségét, és erről csak a rendelkezésünkre álló ismereteken keresztül tudunk tájékoztatni: a közösségi bővítmények beágyazása miatt a Facebook tájékoztatást kap a weboldalunkon megtekintett oldalakról, még akkor is, ha Ön nem regisztrált Facebook felhasználó vagy nem jelentkezett be a Facebookra. Ezt az információt az Ön IP-címével együtt továbbítjuk és tároljuk a böngészőből a Facebook szerverére az Egyesült Államokban. A Facebook-információk eredményeként Németországban csak névtelen IP-címet tárolnak a nem regisztrált felhasználók számára. Ha be van jelentkezve a Facebookra, akkor a Facebook közvetlenül hozzárendelheti weboldalunk elérését az Ön Facebook-fiókjához. A Facebook információt kap a weboldalunkon tett látogatásáról, függetlenül attól, hogy Ön kommunikál-e a közösségi plug-inekkel. Amikor kapcsolatba lép a közösségi plug-inekkel, például a „Tetszik” ikonra kattintva vagy megjegyzést hagyva, a böngészőjéből származó releváns információkat közvetlenül továbbítja a Facebooknak és tárolja. Az információkat a Facebookon is közzéteszik, és a Facebook barátai is láthatják. Kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit, amelyek a www.facebook.com/about/privacycímen találhatók, hogy további információkat láthasson az összegyűjtött adatok céljáról és terjedelméről, valamint a Facebook további feldolgozásáról és felhasználásáról, ideértve az Ön jogait és a magánélet védelme érdekében. Ha Ön regisztrált felhasználó a Facebookon, és nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről a weboldalunkon keresztül, vagy összekapcsolja a Facebookon tárolt tagi adatait, akkor a weboldalunkra való felkeresése előtt ki kell jelentkeznie a Facebookból. Lehetőség van a közösségi plug-inek blokkolására a böngésző kiegészítőivel, például a Facebook blokkolóval, webgraph.com/resources/facebookblocker

Youtube

A Youtube.de/Youtube.combővítményeit ezen a weboldalon használják, és a YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA működteti. Amikor egy felhasználó olyan webhelyet látogat meg, amely ilyen bővítményt tartalmaz, böngészője közvetlenül kapcsolódik a YouTube szervereihez. Ezáltal a YouTube-szerverek tájékoztatást kapnak a felhasználó által meglátogatott honlapokról. Ha a YouTube tagjaként jelentkezett be, a YouTube ezeket az információkat a személyes fiókok platformjaihoz rendeli. Ha ezeket a beépülő modulokat használja, például egy videó kattintása/indítása gombjait vagy megjegyzés küldését, akkor ezeket az információkat a YouTube-fiókjához rendelik hozzá, amelyet csak akkor lehet megakadályozni, ha a bővítmény használata előtt kijelentkezik. További információ az adatvédelmi nyilatkozat alatt található a www.google.de/intl/de/policies/privacycímen.

Twitter

Ez a weboldal a Twitter szolgáltatás gombjait használja, amelyet a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA biztosít. Ezeket a bővítményeket például olyan kifejezések jelzik, mint a „Tweet” vagy a Twitter-logó. Ez lehetővé teszi, hogy az emberek megoszthanak egy bejegyzést vagy egy oldalt erről a webhelyről a Twitter Ha egy felhasználó egy ilyen gombot tartalmazó webhelyet látogat meg, böngészője közvetlenül csatlakozik a Twitter szervereihez. A Twitter gombok tartalmát közvetlenül a Twitter továbbítja a felhasználó böngészőjébe. Ezért nincs hatásunk a Twitter által a plugin-ok segítségével gyűjtött adatok mennyiségére, és csak a rendelkezésünkre álló ismereteken keresztül tudjuk tájékoztatni a felhasználót: ezt követően továbbítjuk a naplóadatokat, például a felhasználó IP-címét vagy a korábban meglátogatott weboldalakat. További információ a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában található: twitter.com/privacy

XING

Az “XING megosztás gomb” ezen a weboldalon található. Miután csatlakozott ehhez a weboldalhoz, a böngészőjén keresztül létrejön a kapcsolat az XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg (“XING”) szervereivel, ahol az “XING megosztás gomb” funkciói (különösen az a számláló értéke) kerül végrehajtásra. Az XING nem tárol személyes adatokat rólad, amikor belépsz erre a weboldalra. Az XING mindenekelőtt nem tárol IP-címeket. A “XING megosztás gomb” kapcsán a cookie-k használatával kapcsolatos értékelések sem történnek. Az “XING megosztás gomb” legfrissebb adatvédelmi információit és minden további információt ezen a weboldalon talál: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

A LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok (a továbbiakban: LinkedIn) beépülő moduljai beépülnek ebbe a weboldalba. A LinkedIn beépülő modul felismerhető a LinkedIn emblémával vagy a „megosztás gomb” („ajánlott”) ezen a weboldalon. Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, közvetlen kapcsolat jön létre a böngésző és a LinkedIn szerver között a beépülő modulon keresztül. Ennek eredményeképpen a LinkedIn megkapja azokat az információkat, amelyeket Ön az Ön IP-címével meglátogatott ezen a webhelyen. Ha a LinkedIn „Megosztás” gombra kattint, miközben be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába, a weboldal tartalmát összekapcsolhatja LinkedIn profiljával. Ennek eredményeképpen a LinkedIn társíthatja a weboldal látogatását az Ön felhasználói fiókjához. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a weboldal üzemeltetőjeként semmilyen információt nem kapunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok használatáról a LinkedIn-en keresztül. Az adatgyűjtésre vonatkozó részletek (cél, hatókör, további feldolgozás, felhasználás), valamint az Ön jogai és lehetőségei a LinkedIn adatvédelmi információiban találhatók. A LinkedIn ezt az információt a www.linkedin.com/legal/privacy-policycímen biztosítja.

Webes elemzés

Mint szinte minden weboldal üzemeltetője – elemző eszközöket használunk nyomkövető szoftver formájában, hogy meghatározzuk a használat gyakoriságát és a felhasználók számát a honlapunkon.

 

A „Google Analytics” elemző eszköz használata

A PM-International a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics szolgáltatását használja. Ez a szolgáltatás elemzést nyújt a weboldal cookie-k használatával történő használatáról. Ebből a célból a süti által generált információkat, mint például az anonimizált IP-címét, a PM-International nevében továbbítják, tárolják és értékelik a Google LLC egyesült államokbeli szerverére. A Google Analytics a „GAT” kóddal bővült._anonymizeip ();” ezen a weboldalon. Ennek eredményeképpen garantált az IP-címek névtelen gyűjteménye. Az IP-cím anonimizálására általában úgy kerül sor, hogy az Ön IP-címét a Google LLC-n keresztül az Európai Unión belül vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más aláíróin keresztül csökkenti. Kivételes esetekben az Ön IP-címét továbbítjuk a Google LLC szerverére az Egyesült Államokban, és ott anonimizáljuk. A továbbított IP-cím nem lesz összevonva a Google LLC egyéb adataival. A Google Analytics hirdetési funkciójának keretében a remarketinget és a teljesítményről szóló jelentéseket a demográfiai jellemzők és érdeklődési körök szerint fogják felhasználni. Ezek az eljárások arra szolgálnak, hogy a hirdetéseket jobban összehangolják az egyes felhasználók érdekeivel a felhasználói viselkedéssel kapcsolatos információk segítségével. A remarketinggel összefüggésben a személyre szabott hirdetési intézkedések más weboldalakra is átválthatók a PM-International weboldalán található szörfözési viselkedés alapján. Így a reklámanyagok tartalmazhatnak olyan termékeket, amelyeket korábban megnézett a PM-International honlapján. Ha beleegyezett abba, hogy internetes és alkalmazásböngészője Google-fiókján keresztül csatlakozik a Google-hoz, és hogy a Google-fiókjából származó információk felhasználhatók a hirdetések személyre szabására, akkor a Google ezeket az adatokat átfogó remarketinghez fogja használni. Ön bármikor tiltakozhat az adatgyűjtés ellen a Google Analytics szolgáltatáson keresztül. A következő lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. A sütik használatát azonban a megfelelő böngészőbeállításokon keresztül megakadályozhatja; ebben az esetben a weboldal számos funkciója nem használható. A beállításokat minden használt böngészőhöz külön kell végrehajtani.
Megakadályozhatja ezen adatok Google LLC általi gyűjtését és feldolgozását azáltal, hogy letölti és telepíti a következő link alatt elérhető böngésző-hirdetést: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ezt a mobileszközökön található böngészőkön belül vagy a következő linkre kattintva teheti meg:

A felhasználó eszközén egy opt-out cookie kerül elhelyezésre a PM-International internetes oldalain, amely a jelenleg használt böngészőre érvényes. Ha a cookie-k törlődnek ebben a böngészőben, akkor újra rá kell kattintani a linkre.

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage vagy a http://www.google.com/analytics/terms/de.html vagy a https://www.google.de/intl/de/policies/ oldalon található.

Figyelmeztetés: Ha törli a cookie-kat a böngészőjében, akkor a tárolt opt-out cookie is törölhető, és a kifogást a fent említett módon újra végre kell hajtani.

Microsoft betekintés

Telemetriai okokból használjuk a Microsoft alkalmazásbetekintését. Az Insights támogatja az elosztott telemetriai korrelációt, amely segítségével felismerhető, hogy melyik alkatrész felelős a hibákért vagy a teljesítmény romlásáért.

(További információ a https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy címen található)

 

Adatbiztonság

A PM-International által használt SSL (Secure Socket Layer) biztonsági szoftver jelenleg az elérhető legjobb technológiák egyike.

A megfelelő szolgáltatások kifizetése után lehetősége van különböző fizetési lehetőségeket választani. Az egyes változatok fizetési információi titkosítva vannak az átvitelhez. Így biztos lehet abban, hogy adatait harmadik fél nem tudja elolvasni. Ez az átvitel még biztonságosabb, mint a személyes adatok telefonon történő továbbítása.

Eddig több mint tízezer ügyfél vásárolt online a német PM-Internationalnél. Ennek eredményeként nem kell aggódnia a biztonsága miatt, amikor a PM-International webhelyét használja. A PM-International által használt technológiával mindent megteszünk az adatok védelme érdekében.

A PM-Internationalnél a biztonság nem csak az Ön által választott fizetési módok adatait védi. A PM-International mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendeléshez szükséges dokumentumok, áruk vagy egyéb dokumentumok pontosan az Ön által megadott időpontban érkezzenek meg.

Állapot: 2021.04.28.

Sütik

Ez a weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa weboldalunkon. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK